Hoppa till huvudinnehåll

Planerat höghus kan sätta käppar i hjulen också för nya Hamburger Börs i Åbo – grannarna besvärar sig ”högst sannolikt”

Hotell Hamburger Börs på Eriksgatan i Åbo.
Hamburger Börs-hotellet på Eriksgatan i Åbo. Hotell Hamburger Börs på Eriksgatan i Åbo. Bild: Linus Hoffman / Yle Hamburger Börs,Sokos Hotell,hotell,Åbo,börsen

Ett planerat sex våningar högt höghus på innergården av Forumkvarteret kan ställa till det för renoveringsprojektet av hela Hamburger Börs i Åbo. Invånarna på Slottsgatan 9-11 är nämligen allt annat än nöjda med det planerade höghusets inverkan på deras vardag.

Åbo stadsstyrelse fattade på måndagskvällen beslut om att godkänna detaljplanen för Forumkvarteret i Åbo med klara röster. Tio styrelsemedlemmar röstade för detaljplanens godkännande medan endast Vänsterförbundets två ledamöter röstade emot.

Med andra ord kan stadsfullmäktige klubba igenom detaljplanen för kvarteret på sitt möte den 20 maj. Går allt som planerat börjar rivningsarbetet av det gamla hotellet den 4 juni, då Lähitapiola tar över verksamheten av TOK.

Men nu ser planerna ut att stöta på patrull. Orsaken är ett planerat sex våningar högt höghus på innergården bakom Auragatan 3.

– Vi kommer högst sannolikt att besvära oss i frågan, berättar Ilpo Mantere, styrelseordförande för Bostadsaktiebolaget Regina, för Yle Åboland.

Forumkvarteret i Åbo.
Den röda cirkeln markerar stället där höghuset i fråga ska stå. Forumkvarteret i Åbo. Bild: Åbo stad Affärscentrum Forum, Åbo,forumkvarteret i åbo

Bostadsaktiebolaget Regina omfattar husen på Slottsgatan 9-11. I praktiken handlar det om samtliga hus i kvarteret längs med Slottsgatan.

Invånarna har påpekat att höghuset kommer att skymma solljuset i vissa av huset på Slottsgatans lägenheter, men stadsstyrelsen röstade omkull ett förändringsförslag av Vänsterförbundet som skulle ha strukit höghuset på Auragatan 3 från detaljplanen.

Eftersom både höghuset och hotellet omfattas av samma detaljplan skulle också ett besvär gällande bara huset på Auragatan 3 fördröja rivningsarbetet av hotellet.

– Hotellbygget motsätter vi oss ingalunda. Vi vill ha ett ordentligt hotell i Åbo och dessutom är det redan existerande ganska fult, påpekar Mantere.

"Handlar om trivsel och ekonomi"

Enligt Mantere finns det ändå frågetecken gällande också rivningen av den nuvarande hotellbyggnaden, men dessa frågetecken hoppas han att ska rätas ut då husbolaget möter Lähitapiola under de kommande dagarna.

– Man har inte berättat tillräckligt mycket för oss om hur vårt hus skyddas under arbetets gång, förklarar han.

– Frågan är närmast hur de tänker minimera momenten som stör oss som bor här. Det kommer vi sannolikt inte att besvära oss om. Men visst överväger vi det också om de inte kommer med den information som vi behöver. Men jag vill understryka att det är osannolikt.

En skiss över hotel Hamburger börs nybygge i Åbo
Så här ska det nya hotellet se ut. En skiss över hotel Hamburger börs nybygge i Åbo Bild: Schauman arkkitehdit Oy Hamburger Börs

Men det planerade höghuset på Auragatan 3 är riktigt problematiskt ur Bostadsaktiebolaget Reginas perspektiv.

– Det handlar om trivsel och ekonomi. Det nya huset är så nära det lagligt får vara, sex meter, och fäller en skugga över vissa lägenheter. Sannolikt inverkar det också på lägenheternas pris, säger Mantere.

Liknande besvär fick rätt i domstolen tidigare i maj

Han påpekar också att det kan finnas fog för besväret. Tidigare i maj slog förvaltningsdomstolen fast att det så kallade Matintalo-huset på Aningaisgatan inte får bli åtta våningar högt (Turun Sanomat, bakom betalmur), delvis av samma orsaker som invånarna på Slottsgatan nu besvärar sig över.

– Vi använder exakt samma argument – att huset är för stort, säger Mantere.

Ett alternativ kunde vara att ha två skilda detaljplaner för höghuset och resten av projektet. Från Åbo stads stadsplaneringsavdelning bekräftar man ändå för Yle Åboland att det i det här skedet inte längre är möjligt att göra utan att skicka detaljplanen tillbaka till stadsplaneringsnämnden.

Stadsfullmäktige ska alltså ännu ta ställning i frågan, men ifall detaljplanen där godkänns kommer invånarna på Slottsgatan att förbereda sig på att föra ärendet vidare.

Och så kommer det antagligen att gå, förutspår Mantere.

– Jag tror nog att fullmäktige kommer att banka igenom det här. Det har ju gått vidare från nämnderna och styrelsen redan. Vänsterförbundet är det enda partiet som inte stöder planerna, konstaterar han.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland