Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Svenska Yle undersöker kontinuerligt hur Svenskfinland lyssnar på radio

Insändare
Insändare Bild: Yle Yle,insändare,yle svarar

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret publicerades i Hufvudstadsbladet 19.5.2019.

Tack Hans Rautio och Johan Andersson, som vill veta mera om hur Svenska Yle undersöker sin publik (HBL 14.5. Rautio och Andersson).

Undersökningen om finlandssvenskarnas förhållande till musik och radion gjordes av Taloustutkimus på uppdrag av Svenska Yle. Samplet bestod av 500 svenskspråkiga finländare från alla olika delar av Svenskfinland. Åland undersöktes inte separat eftersom landskapet har ett eget public service-bolag, Ålands Radio och Tv. Samplet är vägt mot befolkningsstrukturen och undersökningen är representativ för svenskspråkiga finländare i åldern 15–79 år. Felmarginalen är +/- 4,5 procentenheter.

Vi närmade oss inte enbart Vegas målgrupp eftersom ambitionen var att undersöka musikens roll på radio ur ett bredare perspektiv. Bland annat ville vi veta vilken faktor som är viktigast vid valet av radiokanal, hur viktig musiken är i vardagen samt hur viktig just den finlandssvenska musiken är. På det stora hela kan man säga att musiken spelar en otroligt stor roll i våra liv, oberoende av ålder. Musikens roll då det kommer till valet av radiokanal varierar mer beroende på ålder. För de allra yngsta är musiken en stor och avgörande faktor, medan bara ungefär hälften av de svenskspråkiga i åldern 60-79 anser musiken vara avgörande vid valet av radiokanal.

En annan stor skillnad syns i intresset för musik av helt nya och obekanta artister. Här är andelen som vill höra sådana på radio betydligt högre i yngre ålder och klart lägre ju äldre man blir. Gemensamt för alla ålderskategorier är däremot intresset för internationell rock och pop. Då det gäller övriga musikgenrer är variationen större. Som exempel kan nämnas dansbandsmusiken som är speciellt omtyckt i Östra Nyland och Österbotten.
I undersökningen bad vi också dem som svarade berätta vilken musik de helst lyssnar på. Variationen var stor med allt från andlig musik till israelisk folkdans. Det här beskriver även radiokanalernas utmaning.

Svenska Yle undersöker kontinuerligt hur finlandssvenskarna lyssnar på radio, tittar på tv och använder våra webbtjänster. Vi gör även undersökningar med fokusgrupper och djupintervjuer för att få bättre pejl på medieanvändning och intressen. Kvantitativa och kvalitativa undersökningar är ett sätt för oss att öka vår förståelse för er, publiken. Ett annat mycket viktigt sätt är att vara ute på evenemang och diskutera ansikte mot ansikte. Med hopp om många sådana möten!

Alex Fager
Strategichef, Svenska Yle