Hoppa till huvudinnehåll

Karinahemmet stängs - Åbopolitiker vill grunda en enhet för vård i livets slutskede vid ÅUCS

Ljusstake på bord.
Karinahemmet har erbjudit vård i livets slutskede i 25 års tid. Ljusstake på bord. Bild: Yle/Pontus Nyqvist Ljusstake,Åbo,karinahemmet

En enhet för palliativ vård kan grundas vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Social- och hälsovårdsnämnden i Åbo behandlade stängningen av Karinahemmet på sitt möte på onsdagen.

Hemmet erbjuder vård i livets slutskede, men verksamheten är olönsam och därför stängs Karinahemmet. Nämnden godkände Karinahemmets meddelande om att verksamheten läggs ner.

Nämnden beslöt också att Åbo stad nu ska utreda hur den palliativa vården kunde förbättras i Egentliga Finland och att staden ska inleda förhandlingar med sjukvårdsdistriktet om att grunda en enhet för vård i livets slutskede vid ÅUCS.

Enligt regeringens förordning från 2017 ska ett universitetssjukhus ha hand om den krävande palliativa vården och vården i livets slutskede. Det är också på sjukhusets ansvar att planera och samordna vården.

Nämnd: Alla invånare ska erbjudas god vård i livets slutskede

Social- och hälsovårdsnämnden i Åbo anser att den palliativa vården ska koordineras i Egentliga Finland så att alla invånare erbjuds en god, kvalitativ, kostnadseffektiv och framför allt mänsklig vård i livets slutskede.

Nämnden anser att den vård i livets slutskede som Åbo stad ordnar i form av vård i hemmet och på den palliativa enheten i sjukhuset Kaskenlinna är god. Samtidigt konstaterar nämnden att stadens vård inte garanterar de behov som patienten och de anhöriga har och säkerställer inte heller en krävande specialvård.

Därför anser nämnden att det är viktigt att utreda på vilket sätt staden kommer att ersätta den service som ges i Karinahemmet.

Nämnden anser också att staden ska utreda möjligheterna att använda Karinahemmets fastighet till vård i livets slutskede.

Dessutom ska man utreda möjligheten att rekrytera personalen vid Karinahemmet.

Artikeln är ändrad 16.5.2019 klockan 14:52. I den ursprungliga artikeln stod det felaktigt att Åbo stad skulle ha sagt upp avtalet med Karinahemmet. Social- och hälsovårdsnämnden i Åbo godkände Karinahemmets meddelande om att verksamheten läggs ner.