Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs natur tar i med hårdhandskarna mot jättebalsaminen

Jättebalsamin blommar i Maren i Borgå
Vacker men inte välkommen. Jättebalsamin blommar i Maren i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder balsamin

Föreningen Raseborgs natur kallar alla villiga i Pojo kyrkoby till ett gemensamt talko för att råda bot på jättebalsaminen som spridit sig omkring Pojoviken.

- Målet är få jättebalsaminen helt bort från Pojo. Vi hoppas att så många Pojobor som möjligt anmäler områden där det växer jättebalsamin, säger Tiina Tikkanen från Finlands naturskyddsförbund.

Skadlig för andra växter

Föreningen arbetar tillsammas med Finlands naturskyddsförbunds projekt Viekas Life. Projektets syfte är att inventera, bekämpa och öka medvetandet om främmande arter.

Jättebalsaminen tillhör de skadliga främmande arterna som tränger ut den naturliga vegetationen och försvagar naturens mångfald.

Växten ska bekämpas på åtminstone de marker som tillhör Raseborgs kyrkliga samfällighet och staden.

Den 16 maj ordnas ett informationsmöte gällande de skadliga växterna i Pojo kyrkobys byförenings lokal.