Hoppa till huvudinnehåll

Stora Muminvärldsplaner både i Nådendal och i Karlstad

Muminhuset i Muminvärlden med Lilla My, Muminmamman, Muminpappan, Mumintrollet och Snusmumriken på en bro vinkande åt oss.
Muminhuset i Muminvärlden med Lilla My, Muminmamman, Muminpappan, Mumintrollet och Snusmumriken på en bro vinkande åt oss. Bild: Muumimaailma Oy Muminvärlden,mumindalen

Muminvärlden vill utvidga i Nådendal och starta en ny sagovärld i Karlstad. Båda planerna har tagit ett steg framåt.

I Nådendal vill Muminvärlden bland annat bygga en 10 meter hög fyr på norra ändan av ön Kailo.

Däremot skulle den södra delen av ön fortsättningsvis vara rekreationsområde, som är öppet för alla.

Två barn kramar Sniff i Muminvärlden i Nådendal.
Två barn kramar Sniff i Muminvärlden i Nådendal. Bild: Linus Hoffman / Yle Muminvärlden,Muumimamma,mumintroll,Nådendal,Sniff,kramar

- Fyren och havet har en stor betydelse för muminberättelserna. Vi har länge funderat på fyren och nu har vi flera olika alternativ för var den kunde placeras, säger Muminvärldens vd Tomi Lohikoski.

Planer för framtiden

Utvidgningen görs för att trygga Muminvärldens kommande behov, men enligt Lohikoski finns ännu inga konkreta tidsplaner för när utvidgningen skulle ske.

- Det här ger oss möjligheter att planera för de kommande 15 åren. Det mest brådskande just nu är att förnya entrén och biljettförsäljningen, säger Lohikoski.

Tekniska nämnden i Nådendal godkände för sin del att planförslaget läggs till påseende, men man var inte eniga. Ärendet ska också godkännas av stadsstyrelsen.

Många mindre justeringar i Karlstadsplanerna

Samtidigt har detaljplanen för Muminvärldens sagovärld i Skutberget i Karlstad lagts fram för granskning. Granskningen sker till den 20 juni med en utställning i Karlstadsrummet i stadens bibliotek.

En flygbild över Skutberget vid Vänern, där Muminvärlden planerar att öppna en sagovärld.
Flygfoto över Skutberget vid Vänern, där Muminvärlden planerar att öppna en sagovärld. En flygbild över Skutberget vid Vänern, där Muminvärlden planerar att öppna en sagovärld. Bild: Karlstads kommun Muminvärlden,detaljplanering,Karlstad,Skutberget

Efter att detaljplanen första gången var på remiss har staden reviderat planerna.

- Vi har lagt till bestämmelser som ska medföra en mindre miljöpåverkan, förklarar stadsbyggnadsplanerare Emelie Dronsfield i Karlstads kommun.

Bland annat har strandlinjen skyddats ännu mer från bebyggelse, teaterbyggnaden har vänts så att det inte blir lika mycket ljudolägenheter för grannar, och man kräver att den biologiska mångfalden bevaras.

- Muminhuset måste också bli lägre. Den blå delen av huset får inte sticka upp över trädtopparna, men huset planeras att bli ett typiskt muminhus på 3-4 våningar ändå, intygar Dronsfield.

Muminvärlden i Nådendal
Också i Nådendal smälter Muminhuset in i grönskan. Muminvärlden i Nådendal Bild: Yle/ Marcus Nordström muminvärlden

Fortfarande motstånd mot Muminvärlden

Dronsfield är beredd på att det igen lämnas in många synpunkter på detaljplanen, särskilt av dem som anser att Skutberget överlag är en felaktig plats för Muminvärlden.

- Vi har inte tillgodosett de synpunkterna alls. Det uppdrag vi haft är att planera området med bland annat en sagovärld för barnfamiljer, säger Dronsfield.

- Syftet med att samla in synpunkter är inte att ställa frågan om det ska byggas en sagovärld, utan hur. Det är för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt, förtydligar Dronsfield.

Tomi Lohikoski konstaterar att det varit väldigt lugnt i Karlstad sedan det svenska kommunalvalet förra hösten, men att diskussionen säkert tar fart nu igen med den kommunala granskningen.

- Fastän kommunfullmäktige kring årsskiftet skulle godkänna detaljplanen så väntar troligen en längre process innan beslutet vinner laga kraft.

Beroende på hur många och långa besvär som lämnas in, räknar Lohikoski med att Muminvärlden i Karlstad tidigast kunde öppnas 2023 eller 2024.