Hoppa till huvudinnehåll

Gel från ved ska rena vattnet från kemikalier - nytt forskningsprojekt har kört i gång vid Novia

Vy över Pojoviken från Kasberget, med höstfärger.
Forskarna tar först vattenprover från Pojoviken för att undersöka hur mycket kemikalier och läkemedel där finns. Vy över Pojoviken från Kasberget, med höstfärger. Bild: Marica Hildén / Yle Pojo, Raseborg,Raseborg,Västnyland,pojoviken

I framtiden ska material från skogen förhoppningsvis kunna rena våra vattendrag på kemikalier och läkemedel. Vid yrkeshögskolan Novia pågår ett projekt för att ta fram ett gel som suger upp läkemedelsresterna.

Specialforskarna Otto Långvik och Jonna Engström-Öst har alldeles nyss kört igång med det tvååriga projektet.

Den första delen handlar om att undersöka hur mycket läkemedel och kemikalier det finns i Pojoviken och Svartån i Raseborg.

- Förra fredagen var vi och kollade var vi ska ta våra prover. Sedan ska vi analysera de befintliga läkemedlen som finns i vattnet och också i plankton, berättar Otto Långvik.

Gelet testas i laboratorium

Forskningsprojektets andra del handlar sedan om att framställa ett slags gel ur ved för att kunna avlägsna kemikalierna ur vattnet.

Först kommer forskarna att göra laboratorietester för att se hur effektivt och snabbt det går att göra det.

- Om vi sedan får lovande resultat så kan vi gå vidare med tillämpningen i större skala, säger Långvik.

Forskarnas planer är alltså att skapa ett så kallat hydrogel, som framställs av hemicellulosa. Det är ett av de tre huvudkomponenterna i trä, tillsammans med cellulosa och lignin.

En rosa gelklump i ett laboratorium.
Hydrogel som framställts av modifierad hemicellulosa. En rosa gelklump i ett laboratorium. Bild: privat Västnyland,hydrogel

Cellulosan används för att göra bland annat papper, medan hemicellulosan inte brukar utvinnas, fortsätter Otto Långvik.

- Det skulle vara bra om man kunde använda det till något annan än att bränna upp det. I stället kunde man göra biobaserat förnyelsebart material som, precis som i vårt fall, används för miljöns bästa.

Hemicellulosan kommer från gran

Till skillnad från cellulosan är hemicellulosan mycket vattenlöslig och därför krävs det en kemisk modifiering för att kunna skapa ett gelmaterial.

Samtidigt kan forskarna dra nytta av lösligheten för att lyckas skapa ett gelmaterial som suger åt sig kemikalierna och läkemedlen från vattendragen.

Ett vitt pulver.
O-acetyl-galaktoglukomannan är ett naturmaterial som går att utvinna i stora mängder ur bland annat granved Ett vitt pulver. Bild: privat Västnyland,hemicellulosa

Hemicellulosan kommer till Novias laboratorium från en spin off-företag i Reso, berättar Otto Långvik.

- Den hemicellulosa som vi studerar i det här projektet kommer från gran. När det kommer till laboratoriet ser det ut som en brunaktig och trögflytande sirap.

Mängden läkemedel är oroväckande

Det är ett faktum att det finns läkemedel och kemikalier i våra vattendrag. När vi äter olika slags mediciner åker rester av dem ut i avloppssystemen då vi går på toaletten.

De moderna vattenreningsverken lyckas rena det mesta av kemikalierna i avloppsvattnet, men en del av dem åker ut i vattendragen.

- Det kräver stora investeringar och mera processing att få bort alla läkemedel från våra avlopp, konstaterar Otto Långvik.

Otto Långvik.
Specialforskare Otto Långvik. Otto Långvik. Bild: Marica Hildén / Yle Västnyland,Raseborg,otto långvik

Han kan inte säga hur stort problemet med kemikalier och läkemedel i vattnet är. När det gäller enskilda läkemedel är halterna väldigt låga.

Men eftersom vi använder så pass mycket läkemedel blir den sammansatta effekten betydligt större.

- Många forskare är oroliga över den additiva effekten, det finns så mycket om man adderar ihop alla läkemedel och kemikalier.

Man har bland annat studerat effekterna av hormonellt aktiva kemikalier och konstaterat att fördelningen honor och hanar har blivit förskjuten bland fiskar som lever nära platser där avloppsvatten kommer ut.

Problemet är att läkemedel är designade för att vara biologiskt aktiva, fortsätter Långvik.

- När de kommer ut i naturen så kan de ha oanade följder. Det är otroligt svårt att svara på hur allvarlig situationen är, men vi ska göra allt som står till vårt förfogande för att undvika problem i framtiden.

Forskarna startar med punktkällor

Planen är att Otto Långvik och Jonna Engström-Öst först ska titta på större punktkällor där läkemedel och kemikalier är mer koncentrerade.

Det handlar till exempel om utlopp vid sjukhus eller avdelningar för långtidsvård där det är lättare att få bort belastning från punktkällor.

Däremot är det en betydligt större process att börja tillämpa en filtrering eller absorberingsprocess för allt avloppsvatten i vårt samhälle, säger Långvik.

- Jag tror inte vi är riktigt där ännu. Men om vi kunde avlägsna belastning från punktkällor så skulle det vara ett stort steg framåt.

En kvinna åker båt.
Jonna Engström-Öst En kvinna åker båt. Bild: privat Västnyland,jonna engström-öst

Och förutsättningarna för att lyckas med att framställa ett gel som suger upp kemikalier och läkemedel verkar vara bra.

- Jag anser att Finland är världsledande inom det här området. Vi har stora skogar och industrin är färdig att satsa på den här typen av utveckling, säger Otto Långvik.

Artikeln bygger på en intervju av Malin Valtonen.

Läs också