Hoppa till huvudinnehåll

Högsta domstolen förkortar Korsnäsbombarens dom – kravet på allvarlig allmän fara uppfylls inte helt

Polis och brandmän
I december 2014 detonerade en bomb i Korsnäs. Polis och brandmän Bild: Privat/Lilian Lolax silverbergsvägen

Högsta domstolen har förkortat domen mot mannen som placerade ut en bomb i Korsnäs 2014. Mannens dom förkortades med ett år, från elva till tio år.

Mannen dömdes till elva års fängelse för mordförsök i tingsrätten. Hovrätten ändrade inte på domen.

Det var i december 2014 som mannen placerade ut en väska med en bomb i på sin exflickväns bil. Bomben exploderade när kvinnan lyfte bort väskan från motorhuven. Hon skadades allvarligt och fick men för livet.

Överklagade till HD

Den dömde mannen skrev i sin överklagan till Högsta domstolen att hans handlingar inte hade orsakat allmän allvarlig fara och att han därför borde få ett sänkt straff.

Åklagaren och offret ville att besväret skulle förkastas, med domstolen gick på den dömdes linje.

Enligt HD borde det också ha funnits andra personer än offret i området för sprängladdningens skadeverkan och deras liv och hälsa borde ha varit i fara för att kravet på konkret fara skulle uppfyllas.

Det är med andra ord inte tillräckligt att gärningen var ämnad att förorsaka en allvarlig allmän fara eller kunnat förorsaka en sådan fara.

Åtalet förkastades

HD skriver också i domslutet att eftersom åklagaren inte ens påstått detta uppfylls inte kraven för försök till mord på de grunder som beskrivits i åtalet. Därför förkastas åtalet till den del det gäller förorsakande av allvarlig allmän fara.

Däremot godkände HD bedömningen att mannen planerat gärningen, att sprängladdningen hade kraftig skadeverkan, att offret skadades allvarligt och att det var endast en tillfällighet att inte andra personer skadades.

Därför döms mannen till tio års fängelse för mordförsök.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten