Hoppa till huvudinnehåll

Elever i Raseborg måste också i fortsättningen gå till skolbussen längs mörka landsvägar

En vit buss står  vid en busshållplats och tar upp passagerare. Skolbarn. Det är ganska mörkt och regnigt.
Pengarna i Raseborg räcker inte till att göra ändringar i reglerna för hur långt skolelever ska gå för att stiga på och av skolskjutsen vid vägar utan belysning. En vit buss står vid en busshållplats och tar upp passagerare. Skolbarn. Det är ganska mörkt och regnigt. Bild: Tiina Grönroos / YLE regn,mörker,Gryning,höst,skoltransport,skolresor,Tenala,Raseborg,busshållplats,Buss,prästkulla

Raseborg gör inga ändringar i reglerna för hur långt skolelever ska gå för att stiga på och av skolskjutsen vid vägar utan belysning. Orsaken är att staden inte har råd att stanna oftare och köra närmare barnens hem.

Raseborg ordnar avgiftsfri transport åt förskolebarn och barn i årskurs ett och två om skolvägen är längre än tre kilometer lång. För äldre barn ordnas gratis skoltransport om skolvägen är längre än fem kilometer lång.

Enligt de nuvarande reglerna samlas eleverna vid lämpliga upphämtnings- och avstigningsplatser.

De här platserna bestäms bland annat av hur många elever som åker med bussen, hur stor den är och vilka möjligheter den har att vända på små vägar.

Initiativ vill ha maxlängd

I ett initiativ från raseborgare föreslås att staden fastslår en maxlängd för hur långt barnen måste gå längs vägar som inte är upplysta.

Förslaget är att barn i årskurs ett och två förutsätts gå 500 meter och äldre barn en kilometer till skolskjutsen.

Staden har granskat två av höstens skolrutter för att se vad det skulle innebära om elevernas promenadväg ändrades till 500 meter på vägar utan belysning.

I Prästkullaområdet skulle antalet körkilometer per vecka öka med 185,5 på morgonen och 706,5 på eftermiddagen. Det innebär en tilläggskostnad på 3 000 euro per vecka och 118 000 euro per läsår. På rutten åker 63 barn.

I Antbyområdet skulle motsvarande kilometerökning vara 94,5 kilometer på morgonen och 383,5 kilometer på eftermiddagen. Det betyder en extra kostnad på 1 600 euro per vecka och 63 000 euro per läsår.

De pengar bildningsnämnden har till förfogande räcker inte till att planera skolrutterna utgående från elevernas promenadavstånd till upphämtnings- och avstigningsplatsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland