Hoppa till huvudinnehåll

Förslaget till ett kommunalt ordnat slamtransportsystem i Nyland förkastades – fastighetsinnehavarna ska istället ansvara för slammet

Avloppslangar på slamtransportbil.
Avloppslangar på slamtransportbil. Bild: Yle/Mikael Kokkola slam,slamtransport

Förslaget att övergå till ett kommunalt ordnat slamtransportsystem förkastades under Nylands avfallsnämnds möte 21.5.

– På mötet kom ett motförslag från Karl Åberg (SFP) från Ingå, enligt vilket fastighetsinnehavarna ska ansvara för slamtransportsystemet, berättar Elin Andersson (SFP) som är ordförande för Nylands avfallsnämnd.

Motförslaget röstades igenom med rösterna 7–5.

– Tjänstemännen och tre av nämndmedlemmarna hade avvikande åsikt om det här beslutet, inklusive jag själv.

Andersson tror att beslutet kommer att överklagas.

– Om beslutet överklagas kommer det troligtvis inte att godkännas i en domstol eftersom det saknade motivering.

Avfallslagens krav

Enligt den nya lagen kan kommunen låta fastighetsägarna ordna avfallstransporten endast om kraven i 37 § i avfallslagen uppfylls. Avfallslagens krav är:

- att avfallstransporttjänster tillhandahålls allomfattande och tillförlitligt samt på skäliga och icke-diskriminerande villkor,

- att de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna iakttas vid fastighetsvis avfallstransport och avfallet förs till en mottagnings- eller behandlingsplats som kommunen anvisar.

- att avfallstransporten främjar avfallshanteringens allmänna funktion, stöder utvecklingen av avfallshanteringen i regionen och inte medför fara eller skada för hälsan eller miljön,

- att beslutets verkningar sammantaget bedöms vara positiva, särskilt med beaktande av konsekvenserna för hushållen och för företagens och myndigheternas verksamhet.

Källa: Borgå Byggnads- och miljönämnd

Ifall beslutet träder i kraft kommer det i praktiken betyda att Nylands avfallsnämnd måste skapa ett heltäckande register där nämnden kommer åt alla fastigheter som har behov av slamtransport i området, berättar Andersson.

– Det här skulle troligtvis innebära en höjning av grundavgiften för alla kommuninvånare.

Frågan om slamtransporter har varit omdiskuterad. Andersson ser både bra och dåliga sidor med diskussionen.

– Det är bra att det har förts diskussion. Problemet är bara att många av de klagomål som framförts egentligen berör själva avfallslagen, som vi inte kan ta ställning till.

Enligt Andersson har det också florerat mycket felaktiga uppgifter i diskussionen.

– Det här är ett väldigt tekniskt ärende och många kommuners nämndmedlemmar som tagit ställning till det har tyvärr inte satt sig in tillräckligt väl.

Läs också