Hoppa till huvudinnehåll

"Man blir varje dag irriterad på hur andra kör" – trafikvettet påverkas av allt från infrastruktur till hurdan modell man har av föräldrarna som chaufförer

Hur tycker du att andra människor beter sig i trafiken? Och hur väl klarar du själv av att hålla huvudet kallt? Hur människan beter sig bakom ratten eller i cykelsadeln påverkas av många olika saker genom hela livet.

När man frågar bilister i Grankulla vad de tycker om trafikkulturen i Finland och huvudstadsregionen får man många olika svar.

- Cyklisterna har ingen koll på körregler. Det borde de ha speciellt om de cyklar på gatan, säger Riki Grahne.

Han tycker ändå att trafikkulturen i Finland överlag är bra, speciellt om man jämför med Portugal, där han normalt är bosatt.

Man står framför bil vid bensinstation.
Riki Grahne tycker att trafiken i Finland är bättre än i Portugal. Man står framför bil vid bensinstation. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Grankulla,bilister,Riki Grahne

- Där är det på en helt annan nivå. Alla kör nära bilen framför och det är kaotiskt. De finska bilisterna beter sig nog bättre, det är som på en helt annan planet.

Vad irriterar dig mest i trafiken?

Chaufförer som inte använder blinken då de ska svänga
16.7% (415 röster)
Bilar som kör för nära varandra
14.9% (370 röster)
Farliga omkörningar
14.3% (354 röster)
Bilar som kör för långsamt
14.2% (351 röster)
Cyklister som inte beaktar trafikregler
11.5% (285 röster)
Bilar som inte stannar vid övergångsställen
9.1% (226 röster)
Bilar som kör förbi då man själv köar
7.7% (190 röster)
Fotgängare som inte beaktar trafikregler
5.4% (133 röster)
Bilar som kör för fort
4.9% (122 röster)
Jag tycker att trafiken fungerar bra
1.3% (33 röster)
Antal avgivna röster: 2479

Margareta Nyman upplever varje dag situationer som hon irriterar sig på hur andra personer kör.

- De kan rusa förbi på helt oväntade ställen. Det är väldigt oartigt och det saknas hänsyn.

Kvinna sitter vid ratten inne i en bil.
Margareta Nyman tycker att många saknar hänsyn i trafiken. Kvinna sitter vid ratten inne i en bil. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Grankulla,bilister,Margareta Nyman

Hennes personliga största irritationsmoment är personer som kör mycket långsammare än hastighetsbegränsningen tillåter.

- Det händer säkert att jag själv gör misstag i trafiken, men inte med flit och därför märker jag dem kanske inte heller, säger Nyman.

Stig Kevin tycker att antalet bilar som kör mycket fort och vårdslöst har minskat under de senaste åren.

- Däremot skulle bilister kunna vara flitigare med att använda blinkers. Ofta sätts de på när bilen redan står still eller mitt i kurvan, säger han.

Man som står vid bensinstation.
Stig Kevin tycker att bilister borde använda blinkers flitigare. Man som står vid bensinstation. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Grankulla,bilister,Stig Kevin

Andra nordiska länder är bättre

Mia Koski som är planerare på trafikverket säger att man har sett en förbättring i säkerheten i trafiken i Finland under de senaste åren.

- Om man tittar på statistiken så har säkerheten på vägarna nog ökat jämfört med i fjol, men samtidigt så ser man att andra nordiska länder har lyckats bättre med att uppnå sina trafiksäkerhetsmål.

Vad den skillnaden beror på är svårt att bedöma.

- I Norge har de till exempel ett väldigt starkt samarbete mellan olika instanser och man har en nationell plan för trafiksäkerheten, säger Koski.

Bil som stannat för en cyklist
Bil som stannat för en cyklist Bild: YLE/Antti Kuusiniemi trafik,Cyklist,Övergångsställe,skyddsvägar

Tuomas Vasama som är vägingenjör på NTM-centralen tycker att vi överlag har en bra trafikkultur i Finland, men att det är värt för var och en att se över sitt eget beteende i trafiken.

- Om man märker att man lätt blir irriterad så är det värt att tänka på vad man själv kan göra. Samma vett och etikett som gäller i övrigt i livet borde också gälla i trafiken.

Mia Koski, planerare Trafikskyddet och Tuomas Vasama, vägingenjör, NTM-centralen.
Mia Koski och Tuomas Vasama. Mia Koski, planerare Trafikskyddet och Tuomas Vasama, vägingenjör, NTM-centralen. Bild: Saga Mannila/Yle NTM-centralen i Nyland,Trafikskyddet,Trafik

Det finns många olika faktorer som påverkar hur människor beter sig i trafiken, och utformningen av vägnätet är en av dem.

Vasama tycker att trafiken överlag fungerar bra i huvudstadsregionen, med vissa undantag.

Ett exempel är anslutningen från Borgåleden till Lahtisleden. Där blir två körfält från Borgåleden ett, och sen ska all den trafiken förenas med de tusentals bilar som kommer norrifrån

- Det finns helt enkelt inte rum för alla bilar där. Det skulle behövas en reparation där, vilket säkert kommer att göras när Helsingfors bygger om området vid Malms flygplats, säger Vasama.

Mindre ansvar på bilskolorna

Trafikvett ska i Finland läras ut ända från småbarnspedagogiken.

Det finns i läroplanen riktlinjer för trafikvett och det är viktigt. Det är något som pågår hela livet och inlärningen börjar redan i småbarnsfostran, säger Mia Koski, som också påminner om hur viktig föräldrarnas exempel är för barnen.

Däremot har ansvaret hos bilskolorna minskat i och med den nya körkortslagen, som minskade antalet timmar personer måste gå i bilskola.

- Vi har kanske gått åt ett håll då man inte längre får så mycket information i bilskolan, säger Koski.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen