Hoppa till huvudinnehåll

SFP har de yngsta kandidaterna i EU-valet - men toppkandidaten Torvalds hör till de äldsta

Nils Torvalds och en representant från SU.
Nicke Torvalds i papp med texten "SU älskar Nicke" och Svensk ungdoms nya förbundsordförande Frida Sigfrids. Nils Torvalds och en representant från SU. Nils Torvalds

Svenska folkpartiet (SFP) är det parti vars kandidater i EU-valet har den lägsta medelåldern, trots att SFP:s sittande Europaparlamentariker Nils Torvalds med sina 73 år hör till de äldsta kandidaterna.

Medelåldern bland SFP:s kandidater ligger på 38,4 år medan medelåldern för alla kandidaters del ligger på 45 år.

Kristdemokraterna ligger i andra ytterligheten med den högsta medelåldern bland sina kandidater. Den ligger på 52,5 år.

Unga kandidater ska motivera unga att rösta

SFP-kandidaten Frida Sigfrids med sina 23 år på nacken är Svensk ungdoms nya förbundsordförande och bland de yngsta kandidaterna i Europaparlamentsvalet.

Hon är nöjd över att hennes parti ger unga möjligheten att ställa upp också i EU-valet.

- Jag tycker det är jättefint att partiet värdesätter de unga förmågor vi har.

Frida Sigfrids ser ingen konflikt i att SFP å ena sidan ställer upp flera unga kvinnliga kandidater och å andra sidan Nils Torvalds som hör till de äldsta kandidaterna i valet.

- Jag tycker inte det är någonting konstigt med det. Vi har en bred kandidatlista med mycket olika kandidater.

Frida Sigfirds i Borgå står vid åstranden
Frida Sigfrids ställde också upp i riksdagsvalet i våras, men blev inte invald. Frida Sigfirds i Borgå står vid åstranden Bild: Minna Hällström politik,Borgå,Svensk Ungdom,kommunalval,frida sigfrids

Enligt Frida Sigfrids är det ett medvetet drag från SFP:s sida att ställa upp unga kandidater för att få flera unga att rösta i EU-valet.

Hon påminner om att det i det senaste EU-valet var omkring tio procent av de unga under 25 år som röstade.

- Genom att ha flera unga kandidater som på ett annat sätt når de unga väljarna har vi en möjlighet att få dem att rösta.

Men hur ser du på att dina röster kanske i slutändan går till att välja in en äldre man?

- Det är ju väljarna som bestämmer det, så inte kan man säga det ännu.

SFP är i en kategori för sig i EU-valet

Docenten i politisk historia, tankesmedjan Magmas samhällsanalytiker Mikko Majander ser ingen konflikt i att SFP dels har en äldre toppkandidat och dels flera unga kvinnor på sin lista.

- Alla som ställer upp på en lista vet att man först och främst samlar in röster till listan.

Inom SFP går ingen, enligt Majander, igenom bara med hjälp av sitt eget stöd. Det är svårt också inom andra partier, men inom SFP är det omöjligt.

Majander understryker att Svenska folkpartiet är i en speciell sits jämfört med andra partier i EU-valet, eftersom varje röst är guld värd.

I senaste val lyckades SFP få Nils Torvalds invald med det lägsta personliga röstetalet av alla invalda. Han fick 29 000 personliga röster medan kristdemokraternas Sari Essayah inte blev invald trots 61 000 personliga röster.

- SFP är kanske det mest intressanta partiet i alla EU-val just för att det är det enda partiet som kan ställa frågan huruvida det behövs en finlandssvensk röst i Bryssel, säger Majander.

Det finns ingen kvot för någon minoritet i Finland i EU-parlamentet.

- Det har hjälpt SFP att mobilisera stödet och det har hittills lyckats mycket bra.

Intressant kamp om suppleantplatsen

Enligt Mikko Majander är Torvalds partiets toppkandidat, men efter honom är det ingen som tydligt sticker ut. Kampen om suppleantplatsen kan enligt honom mobilisera väljarna.

Suppleantposten kan innebära en bra språngbräda in i politiken, säger Majander.

EU-valet kan också i övrigt vara ett bra sätt för unga kandidater att göra ett namn om sig och sedan slå igenom i följande kommunal- eller riksdagsval.

Docent Mikko Majander har piblicerat en ny rapport för tankesmedjan magma med rubriken "Är Sverige en förebild för Finland? "
Mikko Majander har bland annat skrivit en rapport om hur SFP har klarat sig i Europaparlamentsval. Docent Mikko Majander har piblicerat en ny rapport för tankesmedjan magma med rubriken "Är Sverige en förebild för Finland? " Bild: Magma forskare,docent,Politices doktor,tankesmedjan magma

Också SFP-kandidaten Frida Sigfrids inser att en suppleantplats skulle vara en jättebra språngbräda in i politiken.

- Men samtidigt tycker jag inte att man på förhand ska låsa sig vid det här ena mandatet och redan på förhand ha bestämt vem som blir invald.

- Det är ju trots allt väljarna som ger sin röst och det finns ingenting som säger att vi inte kan få två mandat.

Ännu vanligare i Sydeuropa med äldre kandidater

SFP:s Nils Torvalds är inte den enda kandidaten som redan är över 70. I kategorin äldre kandidater finns också till exempel erfarna politiker som Centerns Mauri Pekkarinen och socialdemokraternas Eero Heinäluoma.

Mikko Majander säger att det är en ganska traditionell väg att vandra då man avslutar sin politiska karriär i Bryssel. Speciellt vanligt är det i södra Europa med kandidater som är över 70 år.

- Om man tar det som ett äldreboende är det naturligtvis inte bra, men vad är det som säger att en nybörjare inte kan uppnå inflytande där?

Enligt Majander hänger det mycket både på egen aktivitet och motivation i fråga om huruvida en Europaparlamentariker lyckas skapa kontakter och få inflytande i EU-parlamentet.

- Erfarna politiker kan kanske lättare hitta trovärdigheten på den punkten också.