Hoppa till huvudinnehåll

Upplever du som kvinna låg sexlust? Mindfulness och att planera ditt sexliv kan öka sexlusten

en kvinna i vit t-skjorta har händerna mot varandra
Mindfulness och kognitiv beteendeterapi hjälpte kvinnor med låg sexlust att höja den visar en ny doktorsavhandling i psykologi vid Åbo Universitet. en kvinna i vit t-skjorta har händerna mot varandra Bild: Mostphotos Mindfulness,yoga,välfärd,Wellness,rofylld

Låg sexlust är det vanligaste sexuella problemet bland kvinnor, men det går att öka sexlusten hos kvinnor med hjälp av kognitiva behandlingsmetoder visar en ny doktorsavhandling gjord vid Åbo universitet.

En fjärdedel av kvinnorna upplever sig ha låg sexlust och av dem upplever hälften det som problematiskt.

Men sexlusten hos kvinnor verkar vara både föränderlig över tid och möjlig att öka med hjälp av kognitiva behandlingsmetoder. Det visar Annika Gunst i sin doktorsavhandling.

annika gunst lutar sig mot ett träd
Annika Gunst har forskat i låg sexlust hos kvinnor i flera år och disputerar nu vid Åbo universitet med sin forskning. annika gunst lutar sig mot ett träd Bild: Yle/Jasmine Nedergård Åbo universitet,forskning,Doktorsavhandling,sexlust

Kvinnor i en långvarig relation upplevde överlag sämre sexlust

Avhandlingen bygger på tre studier som Annika Gunst varit med och gjort.

Två av dem är longitudinella studier, alltså studier gjorda över lång tid och den tredje är en klinisk studie, där kvinnor med hjälp av kognitiva behandlingsmetoder skulle få hjälp med sin låga sexlust.

Fakta om avhandlingen och studierna:

Avhandlingen "Low Sexual Desire in Women: An Empirical Investigation of Predictors and Psychological Treatment" bygger på tre studier gjorda av Annika Gunst och hennes forskarkollegor.

Två av dem baserar sig på enkätsvar som samlades in åren 2006 och 2013. Enkätsvaren besvarades av 2173 vuxna kvinnor.

Den tredje är en klinisk studie gjord mestadels vid Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige på sexualkliniken Anova. Där deltog 70 kvinnor som upplevde sin låga sexlust som problematisk.

I den första studien kollade forskarna på hur olika sexuella funktioner, såsom exempelvis orgasmer och upphetsning, påverkar varandra under lång tid. Leder orgasmproblem till längre sexlust och/eller tvärtom?

Dessutom ville man veta hur stabila är funktionerna över lång tid, det vill säga, om man har låg lust tidigare har man det också sen senare?

I den andra studien använde man sig av något som heter psykologisk nätverksteori, där man fokuserar på hur olika symptom och funktioner relaterar till varandra internt. Kan olika funktioner förklara hur sexuella lusten utvecklas över tid?

I den tredje studien ville forskarna undersöka och testa hur effektiv två korta psykologiska behandlingar var att bland annat öka sexlusten hos kvinnor som upplevde bristande sexlust som problematiskt.

Dessutom ville man se om behandlingarna också påverkade andra saker positivt i sexlivet, såsom en minskad upplevd stress kring sex och en ökad känsla av tillfredsställelse i sexlivet.

I de två första studierna kom Gunst och hennes forskarkollegor fram till att parförhållandet spelar stor roll i kvinnors upplevda sexlust.

Kvinnor som var i samma relation i sju års tid hade en större nedgång i sin sexlust jämfört med dem som var singlar när studien slutade. Det här kan betyda att relationen är ganska viktig för just sexlusten, säger Gunst.

Andra orsaker till en låg sexlust som också stack ut i studierna var en negativ kroppsbild, alltså att man inte är nöjd med sin kropp, och samlagssmärtor.

Låg sexlust är det vanligaste orsaken att kvinnor söker hjälp i sexlivet

Men är låg sexlust ett problem?

– Visst är det ofta ett problem, eftersom sexlivet ändå är ganska centralt för många i ett förhållande.

Även om låg sexlust ofta är ett individuellt problem så påverkar det båda parterna i en relation.

– Låg sexlust kopplas till lägre kvalitet på förhållandet, lägre välmående generellt, så det är också någonting som har inverkan på andra delar av livet.

Det är också den vanligaste orsaken till att kvinnor söker hjälp i sitt sexliv, säger Gunst.

en kvinna och en man har ryggarna mot varandra och funderar djupt
Låg sexlust är ofta ett individuellt problem med det påverkar ändå båda i ett förhållande. en kvinna och en man har ryggarna mot varandra och funderar djupt Bild: Mostphotos/Andrey Popov otrohet,förhållande (matematik),parförhållande,problem i förhållandet

Sexlust kan förändras över tid – och det kan tolkas positivt

Det intressantaste i de två första studierna var enligt Gunst att de visar att sexuell lust är ganska instabil över tid.

Det fanns många orsaker till låg sexuell lust, men sju år senare var det bara åtta procent av kvinnorna som uppgav samma orsaker.

– Det här kan tolkas positivt, eftersom det betyder att sexlusten är någonting föränderligt och antagligen också något som går att påverka externt.

Om man alltså gör förändringar i andra faktorer i sitt liv kan det också leda till att sexlusten förändras och kanske stiger, säger Gunst.

Mindfulness och kognitiv beteendeterapi ökade sexlusten

I den tredje studien byggde man vidare på tanken om att man externt ska kunna påverka sexlusten.

Där deltog 70 kvinnor som upplevde sin låga sexlust som problematisk och de fick testa en av två behandlingar som baserar sig på mindfulness eller kognitiv beteendeterapi för att försöka öka sin sexlust.

Dessutom innehöll den ena av behandlingarna övningar där man skulle planera sitt sex och fundera på vilka motiv man själv har för att ha sex.

– Det visade sig att deltagare i båda grupperna rapporterade högre sexlust efter behandlingen och de rapporterade också att deras stress över sexlivet hade sjunkit och att de var nöjdare med sina sexliv, så vi fick positiva resultat av den studien.

en kvinna yogar
Mindfulness kan hjälpa dig med låg sexuell lust. en kvinna yogar Bild: Mostphotos/Aleksandr Davydov Mindfulness,yoga

Individuella lösningar behövs ännu för att göra behandlingarna bättre

Det visade sig ändå att det fanns en viss variation hur effektiv behandlingen var för deltagarna, säger Gunst.

– Vissa påverkades bättre och andra påverkades mindre, vilket tyder på att det i framtiden skulle vara bättre med mera individualiserade behandlingar för sexlust där man fokuserar mera specifikt på vilka faktorer som påverkar sexlusten för just den här individen och sedan välja metoder enligt det.

Vilka är de positiva och eventuellt negativa sidorna med sådana här psykologiska behandlingar?

– De positiva sidorna är att de i bästa fall kan leda till förändringar hos individen. Det negativa med psykologiska behandlingar överlag är att de är mera tidskrävande och kräver att personen är tillräckligt motiverad.

– Men de har åtminstone inte visat att det skulle finnas några bieffekter, om man till exempel jämför med mediciner som ofta har tydliga bieffekter och inte är långvariga. Kvinnorna i den här studien upplevde en ökad sexlust ännu sex månader efter behandlingen.

Alla kvinnor fick inte plats i studien – för många intresserade tyder på ett större samhällsproblem

Gunst berättar att de gjorde reklam för den tredje studien i tidningar och genom betald sökning på nätet, och det visade sig att fler kvinnor var intresserade än vad som rymdes i studien.

– Det visar ju på hur stort problem det kan vara med låg sexlust och hur många som skulle önska att det skulle finnas hjälp att få.

Vilket budskap vill du då förmedla genom din avhandling och genom de här studierna?

– Jag tänker att för en del kvinnor kan det vara tröstande och hoppingivande att veta att det är helt vanligt att sexlusten varierar över tid och att man upplever att sexlusten är låg inte betyder att den alltid kommer att vara det.

– Det verkar också att vara så att psykologiska behandlingar är lovande för en ökad sexlust, även om det finns en del att utveckla där också. Det ser alltså inte omöjligt ut att kunna påverka sexuell lust utifrån.

Annika Gunst disputerar tisdag den 21 maj kl. 13.00 vid Åbo universitet. Disputationen sker på engelska.

Läs också