Hoppa till huvudinnehåll

Flickorna dominerar i studentexamen men i Pargas är pojkarna bättre – här är de könsvisa medeltalen i alla skolor

Grafik på manlig och kvinnlig figur med studentmössa
Grafik på manlig och kvinnlig figur med studentmössa Bild: Miro Johansson /Yle könsskillnader,studentskrivningar,studentexamen,Studentmössa

I två av tre gymnasier hade flickorna ett högre medeltal än pojkarna i studentexamens obligatoriska prov. Pargas svenska gymnasium var ett av de nio svenskspråkiga gymnasier där pojkarna hade ett högre medeltal. I grafiken nedan hittar du alla skolors medeltal per kön och per ämne.

"Vi har haft många fester - det har gjort klassandan god"

Vi har tittat närmare på studentmedeltalet könsvis, både i de fyra obligatoriska ämnena och per prov. Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas prestationer är märkbar.

I nio av de trettiosex svenskspråkiga gymnasierna hade pojkarna ett högre medeltal, i resten hade flickorna det. I hela landet var pojkarna bättre i en fjärdedel av skolorna.

Axel och Anton Mattson är tvillingar och studenter från Pargas svenska gymnasium.

Tvillingarna Axel och Anton Mattson.
Axel och Anton Mattson. Tvillingarna Axel och Anton Mattson. Bild: Axel Nurmio / Yle tvillingar,Anton Mattson

– Det är skönt att det är över, säger båda. Studentbetygen är så viktiga och nu är ett kapitel förbi.

Hela deras årskurs lyckades bra i studentskrivningarna - Pargas svenska gymnasium kom på fjärde plats bland de svenskspråkiga gymnasierna. I Pargas var det pojkarna som hade det högsta medeltalet.

– Vi råkar nu ha duktiga och målmedvetna pojkar i den här klassen, säger Anton.

– Hela klassen har jobbat hårt och vi har hjälpt och sporrat varandra. Och så har vi umgåtts mycket på fritiden och haft fester, det har gjort att samhörigheten har blivit god, säger Axel.

Se de skolvisa och ämnesvisa resultaten

För att bli student måste man få godkänt i minst fyra prov varav ett är modersmålet. Studenterna har tre tillfällen på sig att skriva proven.

Medeltalet för de fyra obligatoriska proven räknas ut från vitsorden i de fyra prov studenterna har valt som sina obligatoriska.

Även om de flesta studenter skriver fler prov än fyra är det medeltalet i de fyra obligatoriska som jämförs här.

Här under kan du välja skola för att se vilket medeltal flickorna respektive pojkarna hade. Du kan också välja studentprov och se hur flickorna och pojkarna i hela landet skrev per prov.

Graniflickor och Lärkanpojkar bäst i sin grupp

På svenskt håll var skillnaden mellan medeltalen störst i Svenska privatskolan i Uleåborg.

Där hade flickorna ett nästan två vitsord högre medeltal än pojkarna. I de skolor där pojkarna hade ett högre medeltal var skillnaden störst i Hangö gymnasium. Hangöpojkarna hade över ett vitsord medeltal högre än flickorna.

Totalt sett hade flickorna som skrev studenten i Gymnasiet Grankulla samskola det högsta medeltalet bland flickorna i Svenskfinland (5,6). Pojkarna från Lärkan hade i sin tur det högsta medeltalet bland pojkarna (5,3).

Svenska, engelska och matematik är pojkarnas starka ämnen

I hela landet var flickorna starkare i 28 av 46 studentprov, störst var skillnaden i modersmålet svenska. De flickor som skrev svenska som modersmål hade nästan ett vitsord högre än pojkarna.

Det finns ändå flera ämnen där pojkarna dominerar. Störst var skillnaden till pojkarnas fördel i svenska som andra språk, lång engelska och lång matematik.

Ser man på de ämnen där flickorna skrev bättre var flickorna bättre på modersmålet (både svenska och finska) samt på hälsokunskap och psykologi.

Engelskaprovet testar förståelsen - där har pojkarna en fördel

Tove Söderman har varit Axels och Antons engelskalärare. Hon har märkt att pojkarna klarar studentexamen bra, även om flickorna ofta får ett bättre vitsord i kurserna.

Tove Söderman, engelskalärare i Pargas svenska gymnasium
Tove Söderman, lektor i engelska vid Pargas svenska gymnasium Tove Söderman, engelskalärare i Pargas svenska gymnasium Bild: Axel Nurmio lärare

– Studentprovet testar förståelsen och där verkar pojkarna ha en fördel säger hon. Flickorna läser mer samvetsgrant till kursproven men i studentprovet klarar sig pojkarna bättre.

– Vi ser på filmer och talar ibland engelska med varandra. Om man spelar datorspel så talas det bara engelska där, förklarar Axel det faktum att pojkarna är duktiga på engelska.

Studentskalan

Studentskalan är följande, från bäst till sämst:

L - Laudatur (7)
E - Eximia (6)
M - Magna (5)
C - Cum laude (4)
B - Lubenter (3)
A - Approbatur (2)
I - Improbatur (0)

Läs mera:

Här är studenterna våren 2019 - vi gratulerar!

Här hittar du namnen på de som blir studenter från de svenskspråkiga gymnasierna våren 2019. Svenska Yle gratulerar!

Läs också