Hoppa till huvudinnehåll

Synskadade Sibbobon Kenneth Ekholm om förändringarna inom färdtjänsten: ”Vi är mycket oroliga för att vår rörelsefrihet ska begränsas radikalt”

En gul taxiskylt ovanpå en bil.
En gul taxiskylt ovanpå en bil. Bild: Yle/Juho Karlsson taxibilar,Österbotten,Närpes,invalidtaxi,taxi

Borgå, Sibbo, Lovisa och Askola funderar på hur färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning ska ordnas framöver. Antingen fortsätter kommunerna köpa färdtjänsten själva, eller så blir det en gemensam upphandling.

- Det allra viktigaste är att man ser till det personliga behovet. Färdtjänsten är jätteviktig för oss synskadade och också för andra handikappgrupper, säger Kenneth Ekholm, medlem i Svenska synskadade i Mellersta Nyland och klient inom färdtjänsten.

Ekholm har uppskattat möjligheten att sköta flera saker på samma gång då han åkt med taxi från punkt A till punkt B.

- Man kan till exempel rösta i EU-valet, eller köpa något smått i butiken. Om man känner chauffören bra kan man till och med ge sitt bankkort och säga "ta ut 40 euro innan vi fortsätter”.

Det här minskar också på behovet av en assistent och innebär minskade kostnader för kommunen, konstaterar Ekholm.

Kenneth ekholm
Arkivbild av Kenneth Ekholm. Kenneth ekholm Bild: Carina Bruun/Yle morgonöppet,synskadade

Klienter oroade för försämrade tjänster

Kenneth Ekholm och andra klienter inom färdtjänsten är nu mycket oroliga för att det här kan ändras framöver.

Om man måste åka med en taxi som beställs via en stor förmedlingscentral kanske man inte alls kan göra små stopp under resan.

Det är inte sagt att chauffören som kommer är bekant från förr, och eventuellt måste allt fler samåka med andra klienter.

Färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning utarbetas på nytt efter taxireformen, som trädde i kraft i juli 2018.

Eftersom prissättningen är fri vill kommunerna se till att kostnaderna inte skjuter i höjden, och konkurrensutsätter därmed färdtjänsten.

Jag tycker att kommunerna är ute och seglar riktigt rejält i den här frågan.― Kenneth Ekholm, Sibbobo

Redan nu måste man som klient i Östnyland boka sin taxi via någon av de företagare som den egna kommunen köper färdtjänst av.

För tillfället köper Sibbo färdtjänst via ett tillfälligt avtal, som kommunen har förhandlat fram med olika lokala taxiföretagare. Borgå och Lovisa gör likadant.

"Vi har haft ett jättebra system"

I framtiden kan det bli en gemensam konkurrensutsättning för de östnyländska kommunerna.

Synskadade Kenneth Ekholm i Sibbo är inte förtjust i centraliseringsivern som sprider sig i landet.

- Vi har haft ett jättebra färdtjänstsystem i Östnyland, Nyland och hela landet. Men om man börjar grunda de olika färdtjänstcentralerna på Helsingfors modell så begränsas vår rörelsefrihet radikalt.

I Helsingfors har det till exempel varit problem med långa väntetider och klienter som känt sig otrygga.

Borgå stads servicechef Leila Eklöv intygar att basservicen i framtiden ändå ska vara den samma som nu.

I det här skedet vet man inte vilken eller vilka taxiföretagare som kan komma att anlitas av de östnyländska kommunerna.

- Det beror på vilka aktörer som är med i upphandlingen. Möjligheten att beställa sin färdtjänst från centralen kommer ändå att öka, säger hon.

Taxi
Taxi Bild: Hanna Poikolainen radiohuset

Mer frågor än svar

I framtiden ska färdtjänsten kunna beställas per telefon, textmeddelande eller e-post. Eventuellt blir det också möjligt att använda någon applikation eller ett formulär på nätet för beställningen.

Det är för tillfället oklart vilka klienter som eventuellt måste samåka i taxin, och på vilka grunder det här avgörs.

- Man behöver ändå inte i det här skedet vara särskilt rädd för det, eller anta att det skulle vara målsättningen som vi eftersträvar, säger Eklöv.

På måndag kväll ordnade kommunerna ett gemensamt diskussionstillfälle på Konstfabriken i Borgå.

Det som klienterna mest undrade över var förstås hur färdtjänsten i fortsättningen kommer att fungera, och hur situationen förändras för klienten.

Om man känner chauffören bra kan man till och med ge sitt bankkort och säga "ta ut 40 euro innan vi fortsätter”― Kenneth Ekholm, Sibbobo

För tillfället finns det mer frågor än svar. Enligt Leila Eklöv, servicechef i Borgå, skulle det med tanke på synergier löna sig för kommunerna att upphandla färdtjänsten tillsammans.

- Jag har svårt att se varför det skulle vara bättre om alla gör det enskilt, men det är ju ett politiskt beslut i varje enskild kommun, säger hon.

"De borde lyssna på vilka behov vi har"

Det gäller alltså för Borgå, Askola, Lovisa och Sibbo att besluta om kommunerna ordnar konkurrensutsättning av färdtjänsterna själva eller tillsammans.

Det här hoppas Eklöv att politikerna ska besluta om under våren eller hösten, så att man kan komma igång med att ordna konkurrensutsättningen ännu i år.

Kenneth Ekholm tror inte att kommunerna sparar pengar på en centraliserad lösning.

- Lähitaksi har ju skött stora delar av Nyland och har en färdigt uppbyggd beställningscentral. Om man ska starta en ny färdtjänstcentral för de östnyländska kommunerna, till exempel i Borgå, uppskattas kostnaderna bli 20-30 miljoner högre.

Ekholm hoppas nu att kommunerna i Östnyland tar skeden i vacker hand och fortsätter förhandla med de lokala handikappråden samt lyssnar på de behov som klienterna har.

- Jag tycker att kommunerna är ute och seglar riktigt rejält i den här frågan, säger Ekholm.

En person i rullstol rullas in i en taxibil.
En person i rullstol rullas in i en taxibil. Bild: Michael Erhardsson funktionsnedsatta,tillgänglighet,taxibilar