Hoppa till huvudinnehåll

Taxichaufför lämnade barn med lindrig utvecklingsstörning ensamt utanför hemmet - barnet hittades gråtande i trappuppgång

Taxiskylt på en taxibil.
Den tilltalade har arbetat som taxichaufför för Kajon OY och ansvarat för att att skjutsa barnet mellan skolan och hemmet. Taxiskylt på en taxibil. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland

Västra Nylands tingsrätt meddelade på onsdagen att en taxichaufför som lämnat ett barn ensamt utanför sitt hem har dömts för utsättande. Chauffören dömdes till 50 dagsböter, som i detta fall uppgår till 400 euro.

Den tilltalade har arbetat som taxichaufför för Kajon Oy och ansvarat för att att skjutsa barnet mellan skolan och hemmet.

Tingsrätten ansåg att den tilltalade, trots sitt nekande, har varit medveten om att barnet personligen skulle överlåtas till en mottagare, samt att barnet inte fick lämnas ensamt.

Trots detta lämnade chauffören barnet ensamt utanför hemmet utan att försäkra sig om att barnet var under uppsyn av en vuxen person.

Enligt tingsrättens dom har taxichauffören försatt barnet i en hjälplös situation och orsakat fara för barnets liv och hälsa. Vidare anser tingsrätten att situationen har orsakat känslor av rädsla och otrygghet hos barnet.

Eftersom barnet i fråga är i ungefär 4–5-årsåldern och har en lindring utvecklingsstörning uppfyller brottet kraven för att dömas till utsättande.

Ensam i trappuppgången

Enligt målsägande fanns det en överensskommelse med transportbolaget att mottagaren alltid ska vara en av barnets föräldrar.

Överlämnandet av barnet ska enligt överenskommelsen alltid ske vid taxin, och transportbolaget ska meddela föräldrarna per telefon när taxin har anlänt.

Vid tidpunkten för händelsen befann sig barnets föräldrar på husets bakgård. När de inte hade hört från transportbolaget kontaktade barnets pappa skolan, var man meddelade att barnet hade hämtats.

Barnets pappa har enligt egen utsago sedan hittat barnet i ett upprört tillstånd, gråtande i en trappuppgång.

Inte tillräcklig utbildning

Taxichauffören nekar till anklagelserna och menar att han har sett till att barnet har kommit hem.

Taxichauffören uppger att hen endast har fått en endagsutbildning för att skjutsa barn med specialbehov, och visste inte att överlämningen skulle ske direkt till en vuxen.

Förutom dagsböter ska taxichauffören också betala ett skadestånd till offret samt ersätta målsägandes rättegångskostnader.

Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas.

Artikeln är uppdaterad. I den ursprungliga artikeln som publicerades 22.5 2019 stod det felaktigt att barnet i fråga skulle vara 4-5 år gammalt. 23.5.2019 klockan 10.29 är det rättat till att barnet i fråga är i ungefär 4–5-årsåldern, det vill säga att barnets utvecklingsnivå motsvarar den åldern.