Hoppa till huvudinnehåll

Förlikning i återvinningstalan i Nextjethärvan

Nextjet
Nextjet Bild: Nextjet nextjet

En förlikning har nåtts mellan parterna i återvinningstalan i Nextjet konkursen. Förlikningen skedde tidigare i mitten av maj.

Det här uppger konkursboförvaltaren Lars-Henrik Andersson vid advokatfirma Lindahl Ab i Stockholm som sköter konkursen.

Peter Boström i Jakobstad var styrelseordförande i Nextjet när flygbolaget gick i konkurs för precis ett år sedan och Peter Björk var styrelseledamot. Återvinningstalan gäller de här båda personerna.

Peter Boström och Peter Björk kom överens med Nextjet flygbolaget våren 2014 att ge ett villkorligt lån åt flygbolaget och det här förverkligades ett år senare på våren 2015.

Pengarna användes till att stöda uppstarten av en flyglinje mellan Kronoby och Arlanda.

Sammanlagt betalades 866 000 euro åt Nextjet ur Boströms och Björks privata bolag.

Pengarna kanaliserades vid Guldkusten Ab som är ett marknadsföringsbolag där Österbottens handelskammare är majoritetsägare och kommunerna i Jakobstadsregionen är minoritetsägare.

Handelskammarens styrelse visste inte om transaktionerna

Peter Boström var styrelseordförande i Handelskammaren vid den här tidpunkten och Peter Björk var styrelseledamot.

Men styrelsen i sin helhet var inte medveten om penningtransaktionen och inte heller att den gick via handelskammarens och kommunernas gemensamma bolag i Jakobstadsregionen, Guldkusten Ab.

Peter Boström har uppgett att orsaken till att Guldkusten Ab användes för ändamålet istället för de egna bolagen var att Guldkusten Ab:s uppgift är marknadsföring av regionen.

Nextjet har återbetalt sammanlagt 382 000 euro av lånet i två rater 2016 och 2017.

Återvinningstalan gäller den senare återbetalningen men konkursboförvaltaren Lars-Henrik Andersson vill inte gå in på några detaljer kring de summor som man kommit överens om vid förlikningen.

Efter att Nextjet gick i konkurs i mitten på maj 2018 fick Österbottens handelskammares styrelse först i mitten på december 2018 en redogörelse över Guldkusten Ab:s situation.

Peter Boströms och Peter Björks bolag har tagit på sig förlusten och Guldkusten har inga fordringar på Nextjet eller skulder till Boströms och Björks företag.

Är flygäventyret Nextjet ett avslutat kapitel nu?

- Vi skall ännu utreda några veckor om konkursboet skall stämma svenska staten eller inte för dess agerande i samband med konkursen. Det gäller frågor kring inverkan på konkursboets värde när flygtillståndet drogs in, säger konkursboförvaltaren Lars-Henrik Andersson vid Lindahl Ab.