Hoppa till huvudinnehåll

Fortfarande populärt med mellanår – speciellt bland gymnasieflickor

studerande läser läxor tillsammans.
studerande läser läxor tillsammans. Bild: Mostphotos: Wavebreakmedia studerande,studier

Det är fortfarande populärt att ta mellanår, enligt undersökningen Nuorten tulevaisuusraportti 2019. Vägande skäl för att ta mellanår efter gymnasiet är att jobba för att spara pengar inför framtida studier och att ha tid att fundera på val av studieinriktning.

Att ta ett mellanår är speciellt populärt bland flickor, hela 38 procent av de gymnasieflickor som deltagit i undersökningen uppger att de inte tänker inleda vidare studier direkt efter gymnasiet.

I undersökningen framgår att de studerande som går en yrkesutbildning vill ha fler lektioner av hög kvalitet, medan gymnasiestuderande vill avskaffa obligatoriska ämnen och läxor. Gemensamt för andra stadiets studerande är att de efterlyser en mer konkret utbildning som ger dem färdigheter för arbetslivet.

Ungdomarnas svar på frågan ‘’ifall du fick ändra på en sak i skolan, vad skulle det vara?’’ avslöjar enligt rapporten att det finns en klyfta mellan andra stadiets utbildningar vad beträffar mängden undervisning. På yrkesutbildningar vill man ha mer och bättre undervisning, medan ungefär var femte gymnasiestuderande anser att de obligatoriska ämnena är för många.

De unga vill även gärna ha mer vägledning då det kommer till studie- och karriärval. En gemensam nämnare för studerande på andra stadiet är att de anser att arbete är viktigt. Fyra av fem unga tror sig hitta en egen plats i arbetslivet. Livslångt lärande och utveckling av det egna kunnandet är begrepp de unga anser sig känna till.

Studerande är stressade men positivt inställda till vidare utbildning

Bland gymnasieflickor är det vanligt att stressa inför framtida studier, 78 procent grämer sig över karriärval under sina studier. Bland pojkar är motsvarande siffra 59 procent. Undersökningen visar trots det att unga är positivt inställda till arbetslivet.

Fortsatta studier prioriteras högt bland unga, 80 procent av gymnasiestuderande har planer på att fortsätta studera. Universitetsstudier har blivit allt mer lockande, intresset för sådana har stigit med fem procentenheter.

Intresset för yrkeshögskolestudier har å sin sida dalat med elva procentenheter. 38 procent av gymnasiestuderande planerar att avlägga studier vid en yrkeshögskola.

De ungas intresse för fortsatta studier ökar i och med förebilder på sociala medier. Föräldrarna påverkar inte längre sina barn lika mycket som innan. Sökmotorn Google och plattformen Instagram stöder unga i jakten på studieplats.

Undersökningen Ungdomarnas framtidsrapport 2019 gjordes i februari till mars i finska skolor på andra stadiet. Allt som allt deltog 13 984 ungdomar i undersökningen som är gjord av Ekonomi och ungdom TAT och T-media.

Källa: STT

Artikeln uppdaterades 10:55 med uppgifter om vem som står bakom undersökningen samt information om hur många undomar som deltog.

Läs också