Hoppa till huvudinnehåll

Kampanj drog in 100 000 euro mindre än Mikaelskolan i Ekenäs hoppats på

Ett gult gammalt hus skymtar bakom några träd. På markens ligger höstlöv.
45 000 euro samlade man in. Ett gult gammalt hus skymtar bakom några träd. På markens ligger höstlöv. Bild: Anna Björkqvist / Yle Ekenäs,Steinerskolor,mikaelskolan i ekenäs

Steinerskolan Mikaelskolans kampanj för att få ekonomin på rätt köl igen bringade in 45 000 euro, alltså inte ens en tredjedel av målet på 150 000.

Det var i början av skolåret som föreningen Steinerpedagogikens vänner kunde konstatera att ekonomin var ansträngd för såväl Mikaelskolan som barnträdgården Rosengården i Ekenäs.

Förutom att hitta sätt att spara beslöt man att försöka bringa in 150 000 euro via en crowdfundingkampanj, det vill säga gräsrotsfinansiering.

Kampanjen som gick under namnet Länge leve Mikaelskolan pågick fram till april och inbringade 45 000 euro.

Föreningen meddelar ändå att summan utgör ett betydelsefullt bidrag till de åtgärder som styrelsen vidtagit under läsåret.

Bättre ställt

Till stöd för kampanjen ordnades ett vinterjippo, en brunch, salsakvällar och en välgörenhetskonsert.

Föreningen konstaterar att de ekonomiska utsikterna är ljusare än vad de var i fjol, men att mycket återstår att göra. En god nyhet är att elevantalet ser ut att öka inför kommande läsår.

Föreningens styrelse har också fört förhandlingar med Raseborgs stad och med ett antal fonder. Statsstödet för i år visade sig också vara 50 000 euro större än budgeterat.