Hoppa till huvudinnehåll

Rinne: Vårdreformen ska bygga på 18 landskap - huvudstadsregionen får egen vårdmodell, ännu inget beslut om jouren i Vasa

Regeringsförhandlarna har enats om hur man ska gå vidare med vårdreformen - den som den förra regeringen föll på. Vid en snabb presskonferens på torsdag morgon sade regeringssonderaren Antti Rinne (SDP) att vården ska skötas av 18 självstyrda landskap, men att huvudstadsregionen ska få en egen modell.

Enligt Rinne ska den offentliga sektorn fungera som huvudsaklig arrangör av vården och serviceproducent.

- Det ska till slutet av detta år utredas om städerna och kommunerna också kan fungera som producenter.

Blir det parlamentarisk beredning?

- Det blir det, speciellt gällande beskattningen och finansieringen, som sker via många kanaler.

Huvudstadsregionen ska få en egen förvaltningsmodell. Hur den ser ut ska utredas.

I praktiken betyder beslutet om huvudstadsregionens särställning att stora städer på annat håll i landet får följa landskapsmodellen.

Så här ser överenskommelsen om vårdreformen ut

Yle har fått se den överenskommelse om social- och hälsovårdsreformen som regeringsförhandlarna har kommit fram till. Här är den i korthet:

  • Social- och hälsovårdstjänsterna ska skötas av självstyrande landskap som är större än kommuner.
  • Det ska stiftas särskilda lagar om deras verksamhet, ekonomi och förvaltning.
  • Beslutsfattarna i landskapen ska väljas i direkta val.
  • Redan i det första skedet ska landskapen ta över räddningsväsendet och primärvården.
  • Tjänsterna som landskapen producerar ska främst vara offentliga tjänster. Privata bolag och tredje sektorn ska kunna stå för kompletterande tjänster. Det görs en särskild utredning om kommunernas roll, och deras roll ska klargöras före slutet av år 2019.
  • Dessutom utreder den kommande regeringen en speciallösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors tillsammans med städerna och kommunerna i regionen före utgången av år 2019.
  • Landskapens beskattningsrätt och hur finansieringen via flera kanaler ska monteras ner ska beredas i en parlamentarisk kommitté före slutet av år 2020. Alla riksdagspartier får alltså delta.
  • Enligt regeringsförhandlarnas riktlinjer ska de självstyrande områdena göra det möjligt att stegvis övergå till branschövergripande landskap.
  • Också det här ska beredas parlamentariskt före slutet av år 2020. Då ska det stå klart vilka av kommunernas, samkommunernas och statens uppgifter som flyttas över till landskapen. Lagberedningen görs först då den parlamentariska beredningen är klar.

Framsteg i arbetsgrupperna, ekonomin ännu på bordet

I övrigt berättade Antti Rinne att de flesta arbetsgrupperna blev klara med sitt arbete under kvällen eller natten.

Grupperna som behandlar beskattningsfrågor och andra ekonomiska frågor arbetar än.

Rinne ville inte gå in på om de här grupperna blir klara under torsdagen.

- Vi måste se till att pengarna räcker till för allt, konstaterade Rinne.

SFP går med på 18 landskap

Enligt Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson har partiet tidigare tyckt att det skulle räcka med en enklare modell, utan landskapsförvaltning.

Samtidigt kan en landskapsmodell också ha fördelar.

- För oss har det varit viktigt att få göra en särlösning för huvudstadsregionen och Nyland, och den särlösningen ska utredas.

Vilka är med i den särlösningen?

- Det är viktigt att alla de nyländska kommunerna får ta del i det arbetet.

Enligt Henriksson är inga beslut ännu fattade om jourverksamheten vid Vasa centralsjukhus.

Tror inte förhandlingarna blir klara denna vecka

Anna-Maja Henriksson sade vidare att partiordförandena har mycket att tänka på just nu.

Förutom regeringsförhandlingarna medför EU-valet mycket jobb.

- Jag tror nog vi kommer att behöva nästa vecka. Vi har arbetsgrupper som satt jättesent i går kväll. Nu börjar det luta mot att det går mot nästa vecka.

Blir det i början eller slutet av nästa vecka?

- Det är för tidigt att uttala sig om det. Läget lever hela tiden.

Tillägg klockan 12:49: Anna-Maja Henrikssons kommentarer om de 18 landskapen.