Hoppa till huvudinnehåll

Över 200 personer bygger gasledningen på havsbottnen mellan Ingå och Paldiski

Fartyg lägger en gasledning till havs.
På fredag förmiddag (24.5) hade det byggts kring sex kilometer gasledning utanför Ingå. Fartyg lägger en gasledning till havs. Bild: Helena Rosenblad / Yle Västnyland,Ingå,Balticconnector,gasledningar,Gasledning,fartyg,Allseas

I Ingå pågår jobbet med att lägga ut rören för naturgasledningen Baltic Connector till Paldiski. Arbetena inleddes den 20 maj och varje dag läggs mellan två och tre kilometer rör från Ingå till Estland.

Över 200 personer jobbar med att lägga ut rören. De jobbar i tolv timmars skift och är två veckor ombord på rederiet Allseas fartyg Lorelay.

Den internationella besättningen på 230 personer tillbringar all sin tid ombord på fartyget. Efter två veckor kommer en helikopter efter dem och besättningen byts ut.

Projektledningen är holländsk, företaget är registrerat i Schweiz och besättningen är internationell.

Fartyg lägger en gasledning till havs.
Allseas fartyg Lorelay är registrerat i Valletta på Malta. Fartyg lägger en gasledning till havs. Bild: Helena Rosenblad / Yle Västnyland,Ingå,Balticconnector,gasledningar,Gasledning,fartyg,Allseas

Det handlar om sammanlagt 6 400 rör från Grekland som läggs på en 77 kilometer lång sträcka på havsbottnen i Finska viken.

Rören anlände med fartyg till Paldiski den 16 maj. Från Paldiski fördes rören till den södra sidan av Skämmö i Ingå.

Gasrör som kommer upp från havet på land.
Rören leds ned i Finska viken från Fjusö i Ingå. Gasrör som kommer upp från havet på land. Bild: Helena Rosenblad / Yle Västnyland,Ingå,Balticconnector,gasledningar,Gasledning,fjusö

Det har varit vissa utmaningar med att förbereda havsbottnen för rören, berättar Baltic Connectors vd Herkko Plit.

- Det är ganska utmanande för själva havsbottnen är inte jämn och man var tvungen att spränga. Det var inte som vi hade tänkt att bara lägga ned röret.

Det har genomförts omfattande muddringsarbeten och utfyllnadsjobb på havsbottnen. Krigstida minor har också röjts på havsbottnen.

Herkko Plit berättar att man också hittade ett litet flygplan på havsbottnen men att det fick ligga kvar.

Fartyg lägger en gasledning till havs.
Fartyget rör sig i sakta mak söderut från Ingå skärgård. Fartyg lägger en gasledning till havs. Bild: Helena Rosenblad / Yle Västnyland,Ingå,Balticconnector,gasledningar,Gasledning,fartyg,Allseas

Arbetena med att lägga rören beräknas ta ungefär sex veckor. I början av juli ska ledningen nå den estniska kusten.

Skyddsarbetet inleds i juni och det görs parallellt med rörläggningen. Arbetena ska bli klara i juli och efter det testas trycket.

När det är klart torkas röret och ansluts under hösten till gasrören i Finland och Estland.

Två fartyg till havs.
Också några andra fartyg är med när rören läggs. Två fartyg till havs. Bild: Helena Rosenblad / Yle Västnyland,Ingå,Balticconnector,gasledningar,Gasledning,fartyg,Allseas

Arbetet med att lägga rör till lands i Finland har framskridit enligt planerna. Svetsningsarbetena av rören blir klara i juni och i augusti ska de vara funktionsdugliga.

Det handlar om 20 kilometer rör som byggs mellan Ingå och Pölans i Sjundeå. Där koppas ledningen samman med det finländska gasnätet.

Kompressorstationen som byggs i Ingå ska bli klar i augusti. Där ska det vara möjligt att omvandla gasen och höja trycket.

I september ska gasrören börja testas och i december ska allt vara klart att tas i bruk.

Fartyg lägger en gasledning till havs.
Det läggs 2-3 kilometer rör per dag. Fartyg lägger en gasledning till havs. Bild: Helena Rosenblad / Yle Västnyland,Ingå,Balticconnector,gasledningar,Gasledning,fartyg,Allseas

Också på den estniska sidan har allt gått enligt tidtabellen.

I Estland byggs det 55 kilometer gasrör till lands. De ska koppas samman med rören som leder till LNG-terminalen i Klaipeda i Lettland.

Gasröret ska kunna användas med begränsad kapacitet i början av år 2020. År 2022 ska gasröret kopplas samman med hela det europeiska gasnätet, berättar Herkko Plit.

- Efter det har vi ett globalt gasnät i Finland.

När gasröret kan utnyttjas till max kommer 2,6 miljarder kubikmeter naturgas per år att nå Finland , säger Plit.

- Det motsvarar tre enheter av kärnkraftverket i Lovisa.

Man i gul arbetsjacka i närbild, i bakgrunden ett fartyg.
Herkko Plit är vd för Baltic Connector. Man i gul arbetsjacka i närbild, i bakgrunden ett fartyg. Bild: Helena Rosenblad / Yle Västnyland,Ingå,Balticconnector,gasledningar,Gasledning,fartyg,Allseas,herkko plit

Största delen av naturgasen kommer att användas av den finländska industrin. Gasen kommer också att användas på energimarknaden.

Naturgas släpper ut nästan 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja.

Herkko Plit förklarar att gaspriserna i Finland kommer att sänkas.

- Då nya marknader skapas brukar det vara så att priserna sänks. Det hände till exempel också då gasledningen mellan Storbritannien och Holland togs i bruk.

Baltic Connector började planeras hösten 2016. Budgeten uppgår till 250 miljoner euro.

Under byggnadsskedet till lands har också västnylänningar fått jobb via Baltic Connector. När allt är klart och gasnätet är i bruk behövs det bara några personer som sköter underhållet i Ingå.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland