Hoppa till huvudinnehåll

Sannfinländare fick plats i Korsholms kommunstyrelse – det fick fullmäktigeordförande Carola Lithén att dra sig ur partikamraten Ida-Maria Skyttes EU-valskampanj

Carola Lithén i ämbetshuset i Korsholm.
Korsholms fullmäktigeordförande Carola Lithén säger att Sannfinländarnas politik ligger väldigt långt från hennes egna värderingar. Carola Lithén i ämbetshuset i Korsholm. Bild: Yle/Johanna Ventus Carola Lithén,Korsholm

I torsdagens kommunstyrelseval i Korsholm fick sannfinländaren Micael Westerholm en styrelseplats. Det är första gången en sannfinländare sitter i kommunens styrelse. Fullmäktigeordförande Carola Lithén (SFP) reagerade genom att skriva på Facebook att hon drar sig ur partikamraten Ida-Maria Skyttes EU-valskampanj.

Kommunstyrelsevalet i Korsholm blev en komplicerad historia. På grund av oenighet i SFP-gruppen ordnades valet som ett proportionellt val. Det betyder att ledamöterna i grupper sammanställer kandidatlistor.

Kandidaterna för styrelseposterna rangordnas enligt vem gruppen helst vill få in i styrelsen.

Valresultatet innebar bland annat att Sannfinländarna för första gången tog plats i Korsholms kommunstyrelse. Sannfinländaren Micael Westerholm blev invald.

Att man "ger bort" en plats till dem känns för mig väldigt märkvärdigt. Sannfinländarnas politiska linje nationellt och internationellt är för mig inte en acceptabel politik― Carola Lithén

Fullmäktigeordförande Carola Lithén (SFP) reagerade genom att skriva på partikamraten Ida-Maria Skyttes Facebooksida att hon i och med valresultatet inte längre kan stöda Skyttes EU-valskampanj.

- Det här har inget att göra med Korsholmspolitiken utan det här är riks- och Europapolitik. Sannfinländarna och den grupp de representerar, framförallt ute i Europa, är så långt från den politiska linje jag företräder, att det för mig är obegripligt hur man gjorde så här på lokalplanet. Det skulle ha funnits flera andra alternativ.

Hur skulle du ha velat ha det?

- Den plats där man valde en sannfinländare till kommunstyrelsen kunde ha gått till Socialdemokraterna som nu för första gången på väldigt länge blev utan plats i styrelsen. Platsen kunde också ha gått till en SFP:are.

Jag är också en privatperson och en väljare i EU-valet och i alla andra val― Carola Lithén

Lithén säger att Sannfinländarna har en plats av 43 i fullmäktige och att partiet aldrig skulle kunna erövra en plats i kommunstyrelsen rent matematiskt.

- Att man då "ger bort" en plats till dem känns för mig väldigt märkvärdigt. Sannfinländarnas politiska linje nationellt och internationellt är för mig inte en acceptabel politik.

Skrev inlägget som privatperson

Att kommentera ett annat parti i negativa ordalag på Facebook kan tyckas olämpligt av en fullmäktigeordförande. Lithén säger att hon inte skrev inlägget som fullmäktigeordförande.

- Jag är också en privatperson och en väljare i EU-valet och i alla andra val. Det här handlade inte om vilken person som nu blivit vald till kommunstyrelsen. Där har jag inget problem, vi kan samtala och komma överens. Men det här är för mig på ett mycket högre plan.

- Vi ser samma diskussion i rikspolitiken, vilka partier det är som försöker bilda regering och vilket parti som lämnades utanför regeringsdiskussionerna.

Väljer en annan kandidat

Lithén säger att hon skrev på Facebook att det var med tungt hjärta hon fattade beslutet att hon inte mera kan vara med i Skyttes kampanjgrupp. Det var bara en röst som avgjorde valet till Sannfinländarnas fördel i kommunstyrelsevalet.

- Det går ju inte att säga vems röst som avgjorde och jag vill inte Ida-Maria något ont. Men jag kommer att välja en annan kandidat.

Ida-Maria Skytte, SU.
Ida-Maria Skytte Ida-Maria Skytte, SU. Bild: Yle/Anna Wikman Korsholm,Österbotten,Svensk Ungdom,ida-maria skytte

Carola Lithén säger att inlägget hon skrev var ett meddelande till Ida-Maria Skyttes kampanjgrupp.

- Det var inte meningen att det skulle bli en allmän uppdatering. Sedan har någon valt att kopiera det och dela det på sin Facebooksida. Men jag står ändå för innehållet.

Ida-Maria Skytte: "Det var ett misstag"

Ida-Maria Skytte säger att det var ett misstag att det gick som det gick i styrelsevalet.

- Det kan jag säga helt ärligt. Det var tidsbrist. Vi var inte beredda på att det skulle bli proportionella val och det var snabbt som listorna skulle in. Själv skulle jag hellre ha sett att SDP hade fått en plats.

Skytte tycker inte det är okej att Lithén som fullmäktigeordförande skriver offentligt på Facebook hur Skytte röstat i en sluten omröstning.

- Jag sa det till henne i förtroende efter omröstningen. Visserligen kan man kanske räkna ut hur jag röstade eftersom jag stod på samma lista (som Sannfinländaren Micael Westerholm) men hon har inte rätt att berätta hur folk röstar.

Mika Mäkisalo: "Jag har noll förståelse"

SFP-fullmäktigeledamoten Mika Mäkisalo är mycket besviken på Carola Lithéns ställningstagande på Facebook.

- Jag kan inte förstå att man som ordförande tar ställning, varken mot Sannfinländarna eller andra partier. Jag förstår heller inte att man som fullmäktigeordförande tre dagar före valet går till angrepp mot en ung ambitiös kvinnlig partikamrat som jobbat mycket för valet. Jag har noll förståelse.

Fullsatt fullmäktigesal i Korsholm. Bild tagen uppifrån läktaren.
Korsholms fullmäktige Fullsatt fullmäktigesal i Korsholm. Bild tagen uppifrån läktaren. Bild: Yle/Anna Kurtén Fullmäktige,Korsholm,fusion vasa korsholm

Mäkisalo antyder att en förtroendeomröstning om Lithén står på önskelistan.

- Det krävs elva personer för att få en förtroendeomröstning till stånd. Om någon tar upp det stöder jag en förtroendeomröstning.

"Positivt att SFP-dominansen luckras upp"

Att SFP-dominansen i Korsholm luckras upp är positivt, tycker Mäkisalo.

- Det är positivt att andra partier och framförallt finskspråkiga får en större förankring. Det har varit ganska absurt på det sättet att de representerar över en tredjedel av våra invånare men de har haft en av 13 styrelseplatser. Nu kan de få mer gehör för sina åsikter. Om det sedan är en socialdemokrat som är finskspråkig, en kristdemokrat eller någon annan spelar inte så stor roll.

Mäkisalo tycker inte att en ensam sannfinländare i kommunstyrelsen spelar en så avgörande roll för politiken oavsett hurudana åsikter personen har.

- Vi besluter bara om kommunala ärenden och det krävs ju ändå kompromisser. Dessutom är inte styrelsen det högsta beslutsfattande organet utan det är fullmäktige.

Mäkisalo håller med om att det ur partipolitisk synvinkel ändå är lite konstigt att det gick som det gick.

- SFP gav i princip bort sitt eget inflytande till förmån för Sannfinländarna. Vi hade gjort vår matematik väldigt bra och jag visste med vilka röstproportioner vi får vilken platsfördelning. Ändå blev vi överraskade över att det blev proportionella val.

Läs också