Hoppa till huvudinnehåll

Yle utredde valinnehållets betydelse för finländarna: Särskilt unga upplevde att de hade nytta av Yles valutbud

Monica Ollas, Tino Oksanen och Niklas Evers framför ett teknat riksdagshus. De är målade som pirater ninjor och trollkarlar.
"Så fixar du 2019" med Monica Ollas, Tino Oksanen och Niklas Evers var en av Svenska Yles valsatsningar för ett ökat valdeltagande bland förstagångsväljarna. Monica Ollas, Tino Oksanen och Niklas Evers framför ett teknat riksdagshus. De är målade som pirater ninjor och trollkarlar. Bild: Yle Riksdagsvalet i Finland 2019,så fixar du 2019

Finländarna upplevde att de hade nytta av Yles innehåll inför och om riksdagsvalet 2019. Majoriteten av de som använde Yles valinnehåll fick nyttig information inför valet av kandidat. Många fick nya perspektiv. Valinnehållet hjälpte även vissa att besluta sig att rösta i valet.

Enligt Yles enkät talade 85 procent av 18–30 åringarna om valet med vänner, familj eller kollegor efter att ha följt Yles valinnehåll. Dessutom var valinnehållet en av de viktigaste informationskällorna om valet för 58 procent och hjälpte 36 procent att besluta sig för att rösta. Yles valinnehåll aktiverade finländare i hela befolkningen, men i genomsnitt bättre bland personer under 30 år.

”Det är ett bra resultat. I år ville Yle nå ut med sitt valinnehåll framför allt till unga, de som röstar för första gången samt personer med utländsk bakgrund och röstberättigade med andra språk. Resultaten visar att vi lyckades nå ut till de unga”, säger Petri Kejonen, huvudproducent för Yles valinnehåll.

Bland hela befolkningen hjälpte Yles valinnehåll en femtedel av finländarna att besluta sig för att gå till valurnorna. En fjärdedel upplevde att Yles valinnehåll fick dem att komma till insikt om något nytt. 72 procent av alla 18–79-åringar pratade om valet med vänner, familj eller kollegor efter att ha följt Yles valutbud.

Enkäten ingick i ett projekt där Yle bedömer bolagets public service-värde för finländarna.

”Yles uppdrag är att främja demokrati och lika möjligheter till samhällsdelaktighet. Genom att rösta kan alla påverka Finlands framtid. Vi undersöker betydelsen av public service för att få direkt feedback från finländarna. På Yle vill vi ständigt utveckla vårt innehåll och våra tjänster”, säger vd Merja Ylä-Anttila.

Svenska Yles valinnehåll för en ung publik bestod bland annat av videoserien "Så fixar du 2019” på Yle Arenan. Serien, som har fått en fortsättning inför EU-valet, riktade sig särskilt till förstagångsväljarna.

Ett tema som Svenska Yle uppmärksammade stort inför valet var utbildningsfrågor. Under en temadag den 25 mars behandlades ämnet ur olika synvinklar flitigt på samtliga av Svenska Yles plattformar.

Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus och målgruppen var den röstberättigade stora publiken, dvs. befolkningen mellan 18 och 79 år. 1 500 personer svarade på undersökningen.

Yles valinnehåll har framför allt aktiverat ungdomar. Följande gäller personer under 30 år:

  • 85 procent pratade om valet med vänner, familj eller kollegor efter att ha följt Yles valinnehåll
  • 75 procent sökte mer information om valrelaterade frågor
  • 73 procent fick viktig information inför valet av kandidat
  • För 58 procent var Yles valinnehåll en av de viktigaste informationskällorna i valet
  • 48 procent uppger att Yles valinnehåll fick dem att komma till insikt om något nytt
  • I 36 procent av fallen fick Yles valinnehåll dem att besluta sig att rösta i valet.

Bolaget