Hoppa till huvudinnehåll

Så mycket satsar partierna på Facebookreklam inför EU-valet – SFP bland topparna

Facebook-logo.
Facebook-logo. Bild: AFP / Lehtikuva Facebook

Samlingspartiet, SDP och SFP satsar mest på annonser på Facebook inför EU-valet. Vi granskade uppgifter som inte varit tillgängliga tidigare.

Svenska Yle har sammanställt hur mycket partierna – inklusive kandidater, lokalavdelningar, kretsar och medlemsföreningar – satsat på Facebookreklam under EU-valsslutspurten. De ungefärliga annonskostnaderna visar hur partierna valt att prioritera Facebook som påverkanskanal.

Samlingspartiet har betalat några tusenlappar mer för annonsering än SDP, båda kring 40 000 euro.

SFP kommer på tredje plats med 15 000 euro. Ändå är SFP:s satsning på Facebook betydligt större än Centern, De Gröna, Vänsterförbundet och Sannfinländarna. Vi analyserar skillnaderna närmare längre ned i artikeln.

Så mycket satsade partierna på annonser på Facebook inför EU-valet
Summorna är ungefärliga eftersom Facebook inte anger exakta kostnader för annonser under 100 euro. Feministiska partiet och Liberalpartiet har så små kostnader att de inte syns i grafen – se i stället tabellen längre ned. Så mycket satsade partierna på annonser på Facebook inför EU-valet

Med hjälp av Facebookannonser kan kandidaterna köpa synlighet i väljares flöden. Kandidaterna kan också rikta sina annonser till specifika målgrupper, till exempel utgående från ålder, hemort och intressen – alltså till personer som kan tänkas vara speciellt mottagliga för deras budskap.

Öppnade upp efter kritikstorm

Finländska partier har den senaste månaden satsat sammanlagt åtminstone 130 000 euro på annonser på Facebook, visar färska uppgifter från det sociala nätverkets webbplats.

Statsvetare Kim Strandberg vid Åbo Akademi i Vasa.
Statsvetaren Kim Strandberg är överraskad över att flera större partier inte satsar mer på Facebookreklam. Statsvetare Kim Strandberg vid Åbo Akademi i Vasa. Bild: Yle/Johanna Ventus statsvetare,Åbo Akademi,kim strandberg

Kim Strandberg, akademiforskare och docent i statsvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, är nöjd över att Facebook satsar mer på öppenhet.

– Transparens är ett grundvärde i demokratin. Det här är absolut ett steg i rätt riktning.

– I efterdyningarna av Cambridge Analytica-skandalen har de förstås blivit rädda att folk ska tro att de döljer något, säger Strandberg.

SFP satsar klart mer än sitt väljarstöd. De har prioriterat Facebook mycket, verkar det som.― Kim Strandberg

Så gjorde vi granskningen

  • Efter skandalen kring Cambridge Analytica gick Facebook med på att öka insynen i politisk reklam. I slutet av mars i år öppnade Facebook upp sitt annonsbibliotek i Finland.
  • Vi har granskat annonser som enligt Facebook “rör politik eller frågor av betydelse” i Finland från 22 april till 21 maj. Varje dag publiceras en ny rapport för de senaste 30 dagarna.
  • Vi har räknat ihop annonskostnaderna för alla Facebooksidor som är anknutna till ett parti: moderpartiet, kandidater, lokalavdelningar, kretsar, medlemsföreningar och så vidare. Annonserna har olika betalare med koppling till partiet. För några mindre partier saknas uppgifter, eventuellt för att de inte köpt reklam.
  • Vi har bortsett från annonser för partigrupperna i EU-parlamentet. Inte heller EU-parlamentets egna annonskostnader ingår i vår uträkning eftersom de gäller även andra länder än Finland.
  • Facebooksidor som köpt annonser för under 100 euro ingår inte i granskningen eftersom Facebook inte anger exakta kostnader för dem. Detta gör att våra uträkningar för varje parti är ungefärliga, samtidigt som de ger en bra övergripande bild.
  • Vi har inte beaktat eventuella kostnader för att producera annonserna.

Centern glidit ned på listan

Statsvetaren Kim Strandberg är inte överraskad över att Samlingspartiet och SDP toppar listan. SFP:s tredje plats förvånar honom däremot.

– SFP satsar klart mer än sitt väljarstöd. De har prioriterat Facebook mycket, verkar det som. Säkerligen har de identifierat att det är en effektiv kanal för dem, säger Strandberg.

Han hajar till då han får syn på Centerns fjärde plats i Svenska Yles granskning: 10 000 euro i annonskostnader är bara ungefär en fjärdedel av vad SDP och Samlingspartiet satsar per parti. Det tyder på att Centern inte riktigt prioriterat EU-valet, menar han.

– De kanske håller låg profil, givet resultatet i riksdagsvalet. Men det är förvånande eftersom de gamla tre stora partierna – Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Centern – brukar satsa mest, säger Strandberg.

Jämför partiernas annonskostnader

PartiAnnonskostnader (euro)Annonser (antal)Kandidater (antal)Kostnad per kandidat (euro)
Saml45 0001 186202 250
SDP39 000395201 950
SFP15 00067520 750
C10 00015920 500
Gröna7 0007520 350
Vf6 0005220 300
Sannf6 0009020 300
KD2 0001820 100
Pir600213 46
STL500620 25
Fem20053 67
Lib10037 14

Känslor ger gratis synlighet

Sannfinländarna har inte heller satsat särskilt mycket på Facebookreklam, omkring 5 700 euro. Flera av partiets inlägg verkar ändå ha fått stor spridning.

– Det är möjligt om innehållet är känsloladdat. Det kan gynna Facebooks algoritm som gör bedömningen att innehållet intresserar många, säger Petro Poutanen, expert på kommunikation och påverkan.

För Facebookinlägg som inte skiljer sig från mängden måste man köpa synlighet i form av reklamutrymme för att inlägget ska synas i många väljares flöden, påpekar han. Redan några hundra euro ger mycket synlighet.

– Det är ett kostnadseffektivt sätt att få många att se budskapet. Reklam ute på stan är mycket dyrare, konstaterar Poutanen.

På sociala medier så kan man nå tusentals eller tiotusentals människor på en dag― Petro Poutanen

Kampanjpengar måste synliggöras

En SFP-kandidat sticker ut i vår sammanställning. Kandidaten har under den senaste månaden betalat för drygt 350 olika annonser, flera av dem nästan identiska. Syftet är uppenbarligen att med små nyansskillnader skräddarsy budskapet och på det sättet försöka nå olika målgrupper så effektivt som möjligt.

PR-experten Petro Poutanen tror att politisk reklam på nätet kommer att bli ännu vanligare i framtiden. I kampanjarbete är sociala medier ett effektivt verktyg.

– På ett torg kan en kandidat möta 200 människor på en dag. Men på sociala medier så kan man nå tusentals eller tiotusentals människor på en dag, säger Poutanen.

Därför är det viktigt att kritiskt granska den reklam vi ser på Facebook och i andra sociala medier.

– Det hör till demokrati att folk ska kunna bilda sig en uppfattning om partiernas styrkeförhållanden i samband med påverkanskampanjer, säger Poutanen.

Riktad politisk reklam under lupp

Inför riksdagsvalet granskade Svenska Yle hur politiker riktade sina annonser på sociala medier. Vi kunde bland annat visa att kandidater drog nytta av den synlighet som andra politiker, företag och organisationer skapat.

Vi förklarade också hur det går till när politiker skräddarsyr och riktar politisk reklam på sociala medier.