Hoppa till huvudinnehåll

Ingen mögelhund eller enkät bland barnen behövs vid Kila daghem i Karis - metoderna fyller inte heller de officiella kraven

Ett rött hus som är Kila daghem i Karis.
Den ena av Kila daghems två byggnader. I den här byggnaden finns tre barngrupper. Ett rött hus som är Kila daghem i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,kila daghem

Sydspetsens miljöhälsonämnd beslutade i mars att man vill att en mögelhund undersöker Kila daghem i Karis. Nämnden ville också ha en enkät bland barnen om deras symptom. Men de här åtgärderna kommer inte att vidtas.

En av dem som aktivt deltog i beslutet i mars var medlemmen Arthur Snellman (SDP), men det visade sig efter mötet att han var jävig.

Trots jäv har arbetsgruppen vid Kila daghem beaktat de uppmaningar som kom från nämnden.

Arbetsgruppen för Kila daghem konstaterar ändå att en mögelhund inte skulle ge någon tilläggsinformation i det här skedet.

Dessutom uppfyller metoden inte heller de krav som ställs i inomhusförordningen. Det innebär att Sydspetsens miljöhälsa i egenskap av tillsynsmyndighet inte kan kräva en sådan åtgärd.

Enkäter problematiska

Institutet för hälsa och välfärd, THL, erbjuder inte symptomenkäter för barn. Metoden anses inte pålitlig ens för vuxna då personalen har delats i olika läger.

Arbetsgruppen har begärt handledning i ärendet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland och de slutsatserna överensstämmer med gruppens bedömning.

En gul träbyggnad.
Den andra byggnaden vid Kila daghem, Klockars. Också i den byggnaden vistas tre barngrupper. En gul träbyggnad. Bild: Petra Thilman / Yle Karis,daghem,Västnyland,Raseborg,kila daghem i karis

Eftersom man har omfattande uppgifter av personalen skulle en enkät bland barnen inte ge tilläggsuppgifter. Barnens och föräldrarnas åsikter har protokollförts redan tidigare, säger arbetsgruppen för Kila daghem.

Inget alarmerande har påträffats i daghemmet

Sydspetsens miljöhälsonämnd antecknade informationen för kännedom på sitt senaste möte.

Raseborgs stad har undersökt inomhusluften vid Kila daghem eftersom föräldrar och anställda har varit oroliga, men man har inte påträffat något alarmerande.

Sjukfrånvaron bland barnen är inte heller större i Kila än i andra daghem.

Staden har också tagit till olika typer av åtgärder för att förbättra situationen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland