Hoppa till huvudinnehåll

Personalen kan tvingas jobba 45 minuter snabbare varje vecka - oro bland Soites anställda inför stort sparpaket

Vårdare tar hand om flicka som sitter i sin mammas famn.
Vårdare tar hand om flicka som sitter i sin mammas famn. Bild: Yle/Juha Kemppainen Soite,jannika hyvönen

Sparkraven på vården är orimliga. Det anser personal vid samkommunen Soite som har ansvar för vården i bland annat Karleby och Kronoby.

På måndag tar Soites fullmäktige ställning till ett sparpaket där målet är inbesparingar på 11-14 miljoner euro på tre år.

Bland annat kan flera äldreboenden privatiseras. Tehys huvudförtroendeman Monika Sivula säger att personalen för andra gången på kort tid ska gå igenom stora förändringar.

- Sparkraven känns ganska orimliga. Soite grundades i januari 2017 så vi gick igenom en ganska stor organisationsförändring då. Med tanke på det känns det orimligt, säger Sivula.

Personalen hoppas nu på arbetsro i stället för ständiga förändringar, enligt Sivula.

Men ingen vet i dag exakt vem som berörs av sparåtgärderna, bara att förändringar är på gång. Därför är personalen enligt Sivula på sin vakt.

- Soite har en sparlista med sju punkter och där räknas upp vad det möjligen kan beröra så personalen följer noga med vad som händer och hurudana beslut fullmäktige tar.

Mellersta Österbottens centralsjukhus
Mellersta Österbottens centralsjukhus Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Mellersta Österbottens centralsjukhus,Soite,Karleby,sjukskötare,Sjuksköterska,hälsovård

Jobba effektivare ett alternativ

Det som personalen nu önskar sig är klara besked.

- Det är så flummigt skrivet på något sätt.

En punkt som Sivula tar fasta på är att det i sparprogrammet står att man ska förbättra effektiviteten med 1,5 procent per år.

- Det låter ganska lite. Men när man gör det varje år så kan det bli en stor sak.

Sivula betonar också att det inte är så enkelt att mäta effektivitet. Det räcker inte med att personalen ska jobba "snabbare".

Däremot håller Sivula med om att Soite behöver gardera sig för förändringar i framtiden. Man behöver se över vårdkedjorna så att de fungerar på bästa möjliga sätt.

- Så det är smidigt ur patientens synvinkel.

Vad det innebär att att öka effektiviteten med 1,5 procent vet personalen inte riktigt i dag.

- Men om man till exempel räknar att vi en viss arbetstid. Och måste jag göra samma arbete men på 1,5 procent mindre arbetstid så betyder det att jag ska jobba 45 minuter snabbare varje vecka.

Tar man 45 minuter gånger tre så blir det ganska mycket per vecka om tre år, enligt Sivula.

Hur man mäter effektiviteten väcker frågor hos personalen, till exempel vilka mätinstrument som används,

- Man borde kanske mäta hälsoeffekten på befolkningen. Om en patient tidigare har besökt hälsocentralen tre gånger för en sjukdom, men i framtiden bara behöver göra ett besök, då har vi lyckats nå ökad effektivitet inom vården, säger Sivula.

Läkare vid MÖCS.
Läkare vid MÖCS. Bild: Soite sjukhus,Operation,operationssalar,Mellersta Österbottens centralsjukhus,Soite,läkare

Inga uppsägningar nu

Personalen fick information om sparpaketet för drygt en vecka sedan.

- Vår vd Minna Korkiakoski-Västi försäkrade att det inte blir några uppsägningar, säger Sivula.

Tanken är att personalmängden ska minska genom naturlig avgång, alltså pensioneringar.

- Men personal kanske inte blir pensionerad just från den enhet där det behövs.

Nästan 1600 Tehy-anslutna jobbar på samkommunen Soite.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten