Hoppa till huvudinnehåll

Snart kan småfärjor tvingas gå enligt tidtabell - färjemyndigheten vill inte ha halvtomma färjor

Högsarfärjan fotograferad från land.
Högsarfärjan i Nagu. Högsarfärjan fotograferad från land. Bild: Marie Söderman/Yle färja,högsar färja

Från och med hösten 2020 är det möjligt att statens alla färjor i Finland börjar trafikera enligt tidtabell i stället för att kasta loss enligt behov.

Det betyder att det inte längre skulle finnas färjor som kör över till andra stranden så fort en bil dyker upp vid färjfästet.

Ändringen är ett förslag av Närings-, trafik- och miljöcentralen som bestämmer över den statliga färjetrafiken.

I Åboland skulle förändringen gälla Högsarfärjan i Nagu och färjorna vid Kivimo, Mossala och Saverkeit i Houtskär. De trafikerar i dag enligt behov. Statens övriga gula färjor i skärgården kör enligt förutbestämt schema.

Bild från Högsar färja där skylten Högsar syns och en räddningsflotte.
Färjturen mellan Nagu Storlandet och Högsar tar 4-6 minuter. Bild från Högsar färja där skylten Högsar syns och en räddningsflotte. Bild: Marie Söderman/Yle färja,högsar färja

Enligt vägingenjör Tapani Jaakkola på NTM-centralen i Åbo motiverar man förslaget med att det inte är vettigt att färjor kör med bara en eller någon enstaka bil ombord.

- Vi vill att färjorna används effektivare. En förändring är också motiverad ur miljösynpunkt eftersom det blir lägre koldioxidutsläpp och mindre buller om färjan kör mer sällan, säger Jaakkola

Vägingenjör Tapani Jaakkola står ute vid statens ämbetshus i Åbo.
Vägingenjör Tapani Jaakkola på NTM-centralen. Vägingenjör Tapani Jaakkola står ute vid statens ämbetshus i Åbo. Bild: Dani Branthin/Yle Finlands Färjetrafik,finferries

Enligt Jaakkola är erfarenheterna av färjetidtabeller goda i Egentliga Finland.

- Tidtabeller försvårar inte livet för invånarna på ett oöverkomligt sätt - tvärtom. Då folk vet när färjan går kan de planera sin tidtabell enligt det, säger Jaakkola.

Det ska inte heller vara ett problem ifall det uppstår tillfällig rusning och alla trafikanter inte ryms med på färjan.

Enligt Jaakkola finns det en klausul i avtalen som säger att färjan tillfälligt kan frångå tidtabellen och köra enligt behov ifall det bildats köer.

Färjförare Jens Pachmann kör färjan i styrhytten.
- Om en fotgängare, cyklist eller bil vill över så kör vi, säger Jens Parchmann, färjförare för Finferries på Högsarfärjan. Färjförare Jens Pachmann kör färjan i styrhytten. Bild: Marie Söderman/Yle Högsar,färjförare

Högsarbor är upprörda

Wilhelm Henriksson äger och driver en stugby på Högsar i Nagu. Han åker över med färjan flera gånger per dag och är mycket upprörd - dels över NTM-centalens förslag, dels över statens agerande i glesbygden som också drabbar företagare.

- Först fredas skarvar och sälar så att fiskare måste sluta, sedan kom det här med fastighetsskatten som ingen har råd att betala. Det senaste var att de vill köra ut post bara en gång i veckan och nu det här med färjorna. Det här är sjukt, säger Henriksson.

Närbild på Wilhelm Henriksson som står på Högsarfärjan.
Företagare Wilhelm Henriksson på Högsar i Nagu. Närbild på Wilhelm Henriksson som står på Högsarfärjan. Bild: Dani Branthin/Yle Högsar,stugby

Att övergå till tidtabeller för att förbättra beläggningsgraden håller inte som argument, anser Henriksson.

- Varför kör man inte enbart med fulla tåg, spårvagnar och bussar på fastlandet då? Det här är precis likadant.

Miljöargumentet köper han inte heller eftersom bilar står på tomgång och släpper ut avgaser då de står och väntar på färjan på vintern.

Ett stort hjul med vajer på gula Högsarfärjan.
Högsarfärjan gick förr på diesel. I dag är den en eldriven vajerfärja. Ett stort hjul med vajer på gula Högsarfärjan. Bild: Marie Söderman/Yle vajer,vajerfärja

Under en kort period på 1980-talet körde Högsarfärjan med tidtabell, men det arrangemanget mötte protester och behandlades på högre ort - och föll.

Nu då Högsarfärjan kör enligt behov är det enligt Henriksson enklare att också hinna till följande färja mellan Nagu och Pargas.

- Man måste kunna åka då man har behov och inte enligt vad andra bestämmer. Jag förstår inte att folk tänker så konservativt nu då vi dessutom har fri rörlighet i EU. Inom två år har vi generationsskifte på vår gård, men det blir inget av det om nya gäster kommer att fastna här bakom färjorna.

Deltidsboende vill ha smidig färjetrafik

Helsingforsbon Terttu Kuusisto har sommarställe på Högsar och har åkt över med färjan i 70 år. Hon gillar inte heller tanken på att färjan skulle börja gå enligt tidtabell och hon minns hur det var på 1980-talet.

Terttu Kuusisto i närbild vid färjfästet.
Terttu Kuusisto från Helsingfors. Terttu Kuusisto i närbild vid färjfästet. Bild: Marie Söderman/Yle Högsar,Terttu Kuusisto

- Det kändes inte bra, man blir bunden av tidtabellen och kan bli tvungen att vänta på stranden. Eller så kör man hårt på de smala vägarna för att hinna och det kan uppstå farosituationer, säger Kuusisto.

En mås ligger och ruvar i ett bo ovanpå en räddningsflotte på Högsarfärjan.
Snart får Högsarfärjan måsungar En mås ligger och ruvar i ett bo ovanpå en räddningsflotte på Högsarfärjan. Bild: Marie Söderman/Yle Högsar,färja

Beslut i höst

Det slutliga beslutet i frågan fattas i september eller oktober.

I sommar ska den statliga färjetrafiken konkurrensutsättas på nytt och operatörer som är intresserade av att sköta verksamheten ska nu lämna in offerter.

I höst bestäms också de olika färjpassens servicenivåer.

Allmänheten har fram till den 17 maj kunnat kommentera förslaget om schemalagd trafik i Skärgårdshavet på webbplatsen Utlåtande.fi. I detta nu har inte en enda kommentar lämnats in via webbplatsen, vilket kan bero på svagt intresse eller att informationen helt enkelt inte har nått skärgårdsborna.

En motsvarande förfrågan som gäller schemaläggning av färjetrafiken i Saimenområdet har fått över 80 kommentarer och det står klart att många invånare inte vill att färjorna ska börja gå enligt tidtabell.

Enligt Tapani Jaakkola tar NTM-centralen invånarnas åsikter i beaktande innan beslut fattas i frågan.

Tillägg den 28 maj klockan 15.00:
NTM-centralen meddelar i dag tisdag att tiden för att ge sin åsikt om förslaget till schemalagd trafik har förlängts med tre månader. Kommentarer kan lämnas in fram till och med den 15 augusti 2019 på webbplatsen Utlåtande.fi.

På webbplatsen föreslås att färjorna skulle följa tidtabell mellan klockan 05.00-23.00, övriga tider skulle de gå enligt behov. Kivimos och Mossalas färjor skulle gå med 15 minuters mellanrum. Högsarfärjan och Saverkeits färja skulle gå med 20 minuters mellanrum.