Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen för delägarlaget i Larsmo omprövar kontraktet med Ekofish - visste inte att fisken skulle utfodras utanför Ådön

Ådö fiskehamn i Jakobstad
Ådö fiskehamn i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman ådö fiskehamn

Styrelsen för delägarlaget i Larsmo som arrenderat ut ett vattenområde åt Ekofish tar sig en funderare. Ny fakta har kommit fram sedan kontraktet skrevs.

- Styrelsen var inte medveten om att fisken skulle matas utanför Ådön, säger ordförande Göran Sundqvist.

På måndag kväll träffas styrelsen för delägarlaget Larsmo bys samfällda områden för att diskutera arrendekontraktet med Ekofish. Arrendekontraktet gäller förvaringsplatsen för fiskkassar utanför Ådön i Jakobstad.

- Vi ska fundera. Fiskodlingen har blivit mera omfattande än vi var medvetna om när vi skrev under arrendekontraktet, säger Göran Sundqvist.

Sundqvist säger att motståndet mot och debatten kring fiskodlingen gjort att styrelsen fått mera kunskap om vad fiskodlingen innebär.

Även bland delägarna hörs protester över både planerna på en fiskodling och styrelsens beslut.

- Larsmo skärgård klassas som dålig till nöjaktig just på grund av förhöjda näringsvärden. Den tål inte en droppe förorening till, säger delägaren Maj-Len Enlund som vill att arrendekontraktet sägs upp.

Kontrakt på fem år

I april förra året skrev styrelsen för delägarlaget ett arrendekontrakt med Sebastian Höglund, ägare till Ekofish. Området, 310 långt och 110 meter brett, ligger utanför Ådö fiskehamn och ska användas för sommar- och vinterförvaring av odlingskassar för sik, havsöring och regnbåge.

Arrendet gäller i fem år och avgiften är 100 euro per kasse och år.

Redan två månader tidigare skrev man ett första arrendekontrakt på ett mindre område, men det räckte inte för Höglunds tillståndsansökan, säger Sundqvist.

Fiskodling i Kasnäs
Fiskodling i Kasnäs Bild: YLE/Antti Lempiäinen wilhelm liljeqvist

Ansökan om att ta in kassarna tidigare

I arrendekontraktet står det att kassarna får förvaras på området mellan den 15 september och den 15 maj.

- Nu har Höglund ansökt om att få ta in kassarna till Ådön tidigare om vädret är dåligt. Det är vi fundersamma till, säger Sundqvist.

Att förvara fiskkassarna vid Ådön under en längre period innebär att fiskarna ska matas och belastningen på området blir stor.

Styrelsen för delägarlaget utgick från att odlingen åtminstone till en början skulle utgöras av en odlingskasse.

Sundqvist räknade då ut att en odlingskasse skulle belasta området med 19 kilo fosfor. Nu multipliceras siffran med åtta, och blir kanske ännu större om kassarna får tas in tidigare.

Sundqvist säger att man på inga villkor kan börja förvara fiskkassarna vid Ådön hela somrarna.

- Vi kan inte ha en direkt odling utanför Ådön, det är omöjligt. Vi lovade förvaring, vi var inte medvetna om någon underhållsmatning, säger Sundqvist.

Efter att kontraktet med delägarlaget skrevs har Höglund arrenderat ett annat område av staden för vinterförvaring av kassarna.

Inte medvetna om att fisken skulle matas

Göran Sundqvist säger att det var inte tal om någon matning när Höglund presenterade sina planer för styrelsen förra året.

- Kanske var det underförstått och vi var dumma, vi lusläste ju inte de omfattande ansökningarna. Det ska vi göra nu, säger Sundqvist.

Sundqvist säger att det åtminstone inte ännu finns några planer på att säga upp arrendeavtalet.

- Höglund har ett arrendekontrakt med oss som ännu löper i fyra år. Men nu måste vi sätta oss ner fundera på saken ännu en gång till. Sundqvist.

Styrelsen beslöt om arrendeavtal

Det var styrelsen som tog beslut om att skriva avtal med Höglund. Ärendet togs inte heller upp på delägarlagets årsmöte 2018, på grund av en miss.

I år diskuterade man fiskodlingen, men då var ju kontraktet redan skrivet. Om kontraktet ska förlängas efter fyra år så blir det ett ärende för delägarstämman säger Sundqvist. .

- Vi har lovat ta upp det på stämman nästa gång, säger Sundqvist.

Maj-Len Enlund.
Maj-Len Enlund. Maj-Len Enlund. Bild: Yle/Mikaela Löv Larsmo,fiskodling,enlund

Tål inte en droppe till

Styrelsens beslut att arrendera ut vattenområdet har inte tagits väl emot av alla delägare. En av de missnöjda är Maj-Len Enlund.

Förvaringsområdet i Ådön ligger två kilometer från ett Naturaområde och vattnet mellan Fäboda och Tolvmangrundet klassas som ett riskområde för övergödning säger Enlund.

- Ändå tillåter man en fiskodling i området, säger Enlund.

Men du är ju med och arrenderar ut området?

- Jo, men jag har inte varit med och bestämt. Det har styrelsen gjort, säger Enlund.

Styrelsen gjorde fel

Enlund säger att styrelsen gjorde fel. Den får ta beslut om arrende, men det gäller ärenden av ringa betydelse säger Enlund.

- Det här är ett stort ärende med stor miljöpåverkan och det säger även jurister. Dessutom drabbar det ett område som klassas som dåligt till nöjaktigt, säger Enlund.

Det är Vestersundsby delägarlag och Kisor-Ådö väglag som kollat upp ärendet med jurister.

De vill att vattenägarna i Larsmo ska riva kontraktet med Höglund. Dels har ärendet inte varit uppe på årsmötet och styrelsen har inte haft tillräckligt med uppgifter när de tog beslutet säger Enlund.

- De visste inte vad de skrev på. Men de visste att ärendet inte är av ringa betydelse, och det är där skon klämmer, säger Enlund.

Vestersundsby delägarlag har lämnat in ett besvär mot fiskodlingen till Vasa förvaltningsdomstol.

Enlund säger att hon ringt runt till många andra vattenägare som delar hennes åsikt. Att skriva på arrendekontraktet utan att fråga de övriga vattenägarna var fel.

Kisor-Ådö väglag har i sin tur sagt upp avtalet med Ekofish.

- Det är så graverande att ärendet bör rivas upp, säger Enlund.

Alger, foderrester och avföring

På Höga kusten stängs nu flera fiskodlingar.

Enlund säger att där har grumligheten i vattnet ökat, det har uppstått algansamlingar och oönskad växtlighet och foderrester och fiskavföring har bildat stora bankar på havsbotten.

- Våra grunda havsvikar är redan är belastade, och fiskodlingen kommer att påverka skärgården. Strömmarna drar in havsvattnet också i den inre skärgården, säger Enlund.

Det enda raka i det här läget är att styrelsen river kontraktet säger Enlund.

- Jag och många med mig hoppas och kräver att styrelsen återtar sitt beslut, säger Enlund.

Yle Österbotten har varit i kontakt med Sebastian Höglund som inte vill kommentera ärendet.