Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Svenska Yle rättar missförstånd om musikundersökning

Insändare
Insändare Bild: Yle Yle,insändare,yle svarar

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret publicerades i Hufvudstadsbladet 28.5.2019.

Lars Karlsson skriver i HBL (19.5) om den musikundersökning för Yle Vega som han deltagit i 2013. Den senaste undersökningen som Svenska Yle i april lät göra om lyssnarmotiv och musiksmak genomfördes med hjälp av telefonsamtal. De över 500 finlandssvenskar som ringdes upp fick frågor om bland annat hurudan musik de lyssnar på. Som exempel nämndes musikstilar såsom klassisk musik, dansbandsmusik och internationell rock och pop. Utöver exemplen fick de som deltog också fritt uttrycka vilken sorts musik de lyssnar på. I det här fallet handlade det följaktligen inte om en undersökning där olika musikstycken spelades upp och betygsattes.

Undersökningen om radions lyssnarmotiv är enbart ett av de instrument Svenska Yle använder då det kommer till att utveckla utbudet. Vi lägger även stor vikt vid djupa samtal med vår publik och fokusgruppsundersökningar. Svenska Yle undersöker även hur mycket och ofta publiken lyssnar på våra kanaler genom återkommande dagboksundersökningar.

Alex Fager
Strategichef, Svenska Yle