Hoppa till huvudinnehåll

Aija Aunio vald till samhällsteknisk direktör i Ingå

En kvinna med mörkt axellångt hår står ute på en gräsmatta.
Aija Aunio. En kvinna med mörkt axellångt hår står ute på en gräsmatta. Bild: Kristoffer Nöjd \ Ingå kommun Ingå,aija aunio

Ingå kommuns planläggningsarkitekt Aija Aunio har valts till samhällsteknisk direktör i kommunen från och med den 1 juni.

Det är en ny tjänst som inrättades i samband med att man omorganiserade den tekniska sektorn.

Kommunstyrelsen valde Aunio bland totalt fem sökande.

De övriga sökandena var ingenjör Daniel Grönroos, landskapsarkitekt Iiris Koivula, diplomingenjör Kukka-Maaria Luukkonen samt teknologie doktor Ilari Valtonen.

Av sökandena var det fyra som uppfyllde behörighetskraven och tre kallades till intervju. De som intervjuades var Aija Aunio, Iiris Koivula och Kukka-Maaria Luukkonen.

Rekryteringsgrupp

Intervjuerna sköttes av en rekryteringsgrupp som kommunen hade tillsatt.

Den bestod av kommundirektören, styrelsens ordförande, tekniska nämndens ordförande samt byggnads- och miljönämndens ordförande. Personalchefen var gruppens sekreterare.

Gruppen ansåg att Luukkonen och Aunio var de kandidater som allra bäst uppfyllde de krav kommunen hade på den nya tjänsteinnehavaren.

Synen på samarbetet viktig

Rekryteringsgruppen valde sedan att enhälligt föreslå Aunio till tjänsten.

Gruppen ansåg bland annat att Aunios syn på uppgiften och ledarskapet motsvarar det som kommunen förväntar sig av tjänsteinnehavaren.

Aunios sätt att se på samarbetet med beslutsfattare, olika samarbetspartner, kommuninvånare och kolleger fick också beröm av gruppen.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom gruppens förslag och valde Aunio till tjänsten.

Hon börjar jobba från och med den 1 juni och får en lön på 5 700 euro. Hon har en prövotid på sex månader.