Hoppa till huvudinnehåll

Den nya alkohollagen väntades öka konsumtionen - men så gick det inte, enligt THL

Ölstop på krog
Ölstop på krog Bild: Janne Lindroos / Yle Ölstop,öl,Alkohol

Enligt en undersökning av Institutet för hälsa och välfärd THL har nya alkohollagen inte påverkat totala konsumtionen av alkohol lika mycket som väntat. Orsaken verkar vara priserna på starka long drink-drycker och starkare öl.

Före den nya alkohollagen trädde i kraft uppskattade THL att den skulle öka på konsumtionen, men det verkar den inte ha gjort, visar undersökningen.

- Lagen har påverkat den mycket mindre än vad man förutsåg, det är helt klart, säger Pia Mäkelä som är forskningsprofessor på THL.

Priset på starka Long drink-drycker och starka öl ser ut att vara den största orsaken till det här. Man hade nämligen förväntat sig att priserna skulle sjunka i och med lagändringen, men så har det inte gått.

I en undersökning gjord år 2017 av Taloustutkimus på beställning av dagligvaruhandeln var uppskattningen att priset på fyrans öl, cider och long drink-drycker skulle sjunka med cirka 40 procent i och med den nya lagen. Men så gick det inte.

Lagen har inverkat mycket mindre än vad man förutsåg, det är helt klart― Pia Mäkelä, forskningsprofessor på THL

Man uppskattade också att lagändringen kunde öka de alkoholrelaterade dödsfallens antal med 150 per år. Under åren 2007-2017 minskade nämligen konsumtionen av alkohol med en femtedel och de alkoholrelaterade dödsfallen med en tredjedel.

Enligt modellen kan en stor del av minskningen förklaras med höjda alkoholskatter och olika faktorer som har med pris och ekonomi att göra.

- Ekonomin förklarar till en stor del varför vi nu dricker mindre. Det kan också vara en impuls som ändrar på den kulturen. Människor funderar hela tiden på olika sätt att fördriva sin tid. När ett av alternativen blir mindre lockande exempelvis på grund av dyrt pris, så öppnar det andra möjligheter, säger Mäkelä.

THL räknar med att alkoholen, om alkoholskatten inte skulle ha höjts år 2007, skulle ha skördat 5 900 fler dödsoffer åren 2008-2017.

Mäkelä påpekar ändå att man inte ännu kan göra en slutlig uppskattning av hur den nya lagen påverkar konsumtionen.

Källa: STT