Hoppa till huvudinnehåll

Källor och metod

  • Uppgifterna om befolkningen har Statistikcentralen beräknat för Yle enligt de geografiska röstningsområdena för riksdagsvalet 2019.
  • Uppgifterna för medianinkomst och arbetslöshet är från år 2016. Uppgifterna om medelålder, personer med studentexamen som högsta utbildning och boende är från år 2017. Valdeltagandet och valresultatet är från riksdagsvalet år 2019.
  • De arbetslösas andel är uträknade på basen av arbetskraften. Utanför arbetskraften är personer som är 0-14 år, studerande och skolelever, pensionärer, beväringar och civiltjänstepliktiga och övriga utanför arbetskraften.
  • Genom att analysera vilka faktorer som korrelerar starkast med valresultatet har vi valt de demografiska uppgifter som vi lyfter fram.