Hoppa till huvudinnehåll

Domarna i dödsskjutningen i Syndalen ändras inte - Högsta domstolen beviljar inte besvärstillstånd

Två skyltar, den ena är karta över Syndalens övningsområde och den andra en skylt där det står - militärområde - tillträde utan tillstånd vid laga påföljd förbjuden.
Dödsskjutningen skedde under Sjökrigsskolans övning. Två skyltar, den ena är karta över Syndalens övningsområde och den andra en skylt där det står - militärområde - tillträde utan tillstånd vid laga påföljd förbjuden. Bild: Petra Thilman / Yle Syndalen,Hangö,Hangö udd,Finlands försvarsmakt,försvarsmakten,militärområden,Västnyland

Domarna i dödsskjutningsolyckan i Syndalen i Hangö ändras inte. Högsta domstolen beviljar inte besvärstillstånd.

En officerselev dog i Sjökrigsskolans skjutövning som skedde i mörker på försvarsmaktens övningsområde i Syndalen i december 2015.

Helsingfors hovrätt dömde i december i fjol premiärlöjtnanten som ledde skjutövningen till villkorligt fängelsestraff i tre månader.

Båtsmannen som övervakade eldgivningen dömdes till bötesstraff. Han fick 80 dagsböter.

De dömdes båda två för tjänstgöringsbrott och dödsvållande.

Strängare straff i hovrätten

Hovrätten skärpte Raseborgs tingsrätts dom. Tingsrätten hade i slutet av år 2017 dömt dem för tjänstgöringsbrott av oaktsamhet och dödsvållande.

Hovrätten ansåg att premiärlöjtnanten inte hade sett till att beväringarna övade tillräckligt innan de började skjuta med skarp ammunition i mörker.

Båtsmannen hade för tidigt gett tillstånd till att börja skjuta med skarp ammunition.

Premiärlöjtnanten och båtsmannen ansökte om besvärstillstånd till Högsta domstolen (HD). HD avslog ansökningarna och hovrättens dom står därför fast.

Officerseleven som sköt det dödliga skottet dömdes i tingsrätten till 30 dagsböter. Hans dom överklagades inte.

Officerseleven sköt av misstag mot en annan beväring i stället för att skjuta mot måltavlan. Beväringen som träffades av skottet avled omedelbart.

Läs också