Hoppa till huvudinnehåll

JO prickar Pargas stad - anser att stadens tjänstemän har behandlat förtroendevald osakligt under möte

Pargas stadshus gula vägg med texten stadshus på väggen.
Arkivbild. Pargas stadshus gula vägg med texten stadshus på väggen. Bild: Amanda Vikman/Yle Pargas,pargas stadshus

Lotta Laaksonen (VF) anmälde Pargas stadsförvaltnings agerande till riksdagens justitieombudsman.

Laaksonen kände sig nedtystad under ett stadsstyrelsemöte i fjol.

JO anser att Laaksonens behandling under mötet var lagstridigt.

Det var i maj 2018 som förtroendevalda Laaksonen upplevde att hon blev nedtystad under ett stadsstyrelsemöte i Pargas.

Laaksonen ansåg att hon inte fick motivera varför social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist ska sägas upp, eftersom hon flera gånger blev avbruten av stadsstyrelseordförande Mikael Holmberg (SFP), stadsjurist Monica Avellan och stadsdirektör Patrik Nygrén.

styrelsens ordförande Mikael holmberg
Mikael Holmberg. styrelsens ordförande Mikael holmberg Bild: Yle/Johanna Ventus styrelsens ordförande mikael holmber
patrick nygŕen med ljus träbakgrund
Patrik Nygrén. patrick nygŕen med ljus träbakgrund Bild: Yle/Jasmine Nedergård Pargas,stadsdirektörer,stadsdirektör patrik nygrén

Blev avbruten under mötet

Laaksonen uppgav att hon hade intervjuat socialarbetare om olika problem som de upplevde i jobbet och blev då avbruten av stadsstyrelseordförande Holmberg.

I ett utlåtande till JO framkommer att Holmberg under mötet avbröt Laaksonen och undrade om intervjupersonerna hade undertecknat intervjuerna.

Eftersom så inte var fallet, ansåg stadsstyrelseordförande att intervjuerna inte hade något större värde än rykten, eftersom pålitligheten i dem var svår att fastställa.

Lotta Laaksonen.
Lotta Laaksonen Lotta Laaksonen. Bild: Copyright Jussi Vierimaa 2018 Pargas,lotta laaksonen

Laaksonen ska ha frågat om hon får fortsätta med sin presentation, varvid stadsstyrelseordförande Holmberg enligt utlåtandet till JO ska ha svarat jakande vid två olika tillfällen.

Därför anser han inte att Laaksonen blivit nedtystad under mötet.

Enligt kommunallagen har stadsstyrelsens ordförande rätt att avbryta och om nödvändigt be en förtroendevald att avlägsna sig från mötet om hen inte håller sig till ämnet.

Laaksonen har dock även blivit avbruten av stadsjurist Monica Avellan och stadsdirektör Patrik Nygrén.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin
Maija Sakslin. Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin Bild: Yle/Sasha Silvola Maija Sakslin,riksdagens justitieombudsmän,biträdande justitieombudsman

Principiellt allvarligt

Enligt biträdande justitieombudsman Maija Sakslin skötte stadsstyrelseordföranden inte sitt uppdrag som ledare av behandlingen.

Detta på grund av att han tillät Laaksonen att bli avbruten av tjänstemännen Avellan och Nygrén trots att tjänstemän är underställda de förtroendevalda.

Enligt Sakslin är det tydligt att mötet inte har gått rätt till och hon anser att det är principiellt allvarligt att en tjänsteman inskränker en förtroendevalds yttranderätt.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland