Hoppa till huvudinnehåll

Karis har för få platser för dagisbarn - gruppfamiljedaghem stänger inte i Lövkulla

Utklädningskläder på galgar.
Ett gruppfamiljedaghem i Lövkulla i Karis stänger inte. Platserna behövs även nästa år. Utklädningskläder på galgar. Bild: Yle/Anna Kurtén daghem

Det finns inte tillräckligt med daghemsplatser i Karis kommande verksamhetsår 2019-2020. Därför stänger inte gruppfamiljedaghemmet i Lövkulla som planerat.

Det är platserna för svenskspråkiga barn mellan ett och tre år som inte räcker till.

En orsak till platsbristen är att det har framkommit att det inte får vara flera än 20 barn i Kila daghems grupper. Det blev klart i samband med att man har undersökt inomhusluften i daghemmet.

En annan orsak är att två familjedagvårdare har slutat sin verksamhet.

Planen var att gruppfamiljedaghemmen Lövkulla och Nalle skulle stängas. Också Sandbo daghem stänger i och med att det nya daghemmet Karusellen öppnar.

I och med att verksamheten vid gruppfamiljedaghemmet i Lövkulla fortsätter längre än beräkat uppkommer en kostnad på 80 000 euro till för år 2019.

Läs också