Hoppa till huvudinnehåll

HS: Regeringen vill sänka inkomstbeskattningen och ge mer pengar till yrkeshögskolor och universitet

Antti Rinne utanför Ständerhuset.
Antti Rinne utanför Ständerhuset. Bild: Lehtikuva Antti Rinne

Nu har tidningen Helsingin Sanomat fått tag på utkastet till regeringsprogrammet. Här är de viktigaste punkterna.

 • I framtiden ska man kunna få vård inom sju dagar, även då det handlar om icke-brådskande ärenden.
 • Vasa centralsjukhus ska få omfattande jour.
 • Det blir förändringar i taxilagen; justeringar görs i den vad gäller säkerhet och förebyggandet av grå ekonomi.
 • Hälsovårdscentralerna får tusen nya läkare.
 • Den lagstadgade miniminivån inom äldreomsorgen blir 0,7 vårdare per äldre.
 • Gratis preventivmedel för under 25-åringar.
 • Translagen förändras. Kravet på sterilitet slopas.
 • Nödvändig vård tryggas för papperslösa.
 • Hushållsavdraget förminskas.
 • Arbetsinkomstskatten ändras så det blir fördelaktigt för låginkomsttagare att ta emot jobb.
 • Skatterna för tobak, alkohol och läskedrycker stiger.
 • Man ska undersöka möjligheten att införa skatt för att befrämja folkhälsan, som till exempel på socker.
 • Skatteintäkterna kommer att öka med 730 miljoner euro.
 • Läroplikten förlängs till att omfatta andra stadiet.
 • Anslagen till universiteten höjs med 40 miljoner euro och universitetsindexet återinförs.
 • Familjeledigheterna reformeras.
 • Arbetsinvandringen ökas.
 • En förenkling av familjeåterföreningar utreds.
 • Det blir möjligt att förse personer som fått nekande asylbesök med elektronisk fotboja.
 • Målsättningen blir att behandla asylansökningar på sex månader
 • Flyktingkvoten höjs nästa år till minst 850, därefter enligt bedömning 850 - 1050 per år, beroende på antalet asylsökande.
 • Vägavgifter blir tillåtna i städer.
 • Bränsleskatten skärps vad gäller fossila bränslen.
 • Övervakningen av snabblånsbeviljarna koncentreras till Finansövervakningen.
 • Betalningsanmärkningarnas varaktighet förkortas.
 • Ett positivt kreditregister tas i bruk.
 • Det införs ett tak på indrivningskostnader.
 • Definitionen på våldtäkt ändras så att den grundar sig på avsaknad av medgivande.
 • Straffen skärps för de grövsta vålds- och sexualbrotten.
 • Antalet poliser ökas med 300 så att styrkan uppgår till 7 500 år 2022.

Uppgifterna är ännu obekräftade. Det kan ännu ske ändringar i utkastet, men på fredagen sa regeringssonderaren Antti Rinne (SDP) att innehållet i regeringsprogrammet är klart.