Hoppa till huvudinnehåll

EU-avtal öppnar möjligheter för livsmedelsexport – leverpastej från Jakobstad kan skickas till Japan

Höglager vid Snellman Ab i Jakobstad
Höglager vid Snellman Ab i Jakobstad. Höglager vid Snellman Ab i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman köttförädling,Snellman Oy,Jakobstad,griskött

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan ger större möjligheter för export av bland annat mat- och konsumentprodukter från Finland till Japan. Snellman Ab i Jakobstad försöker dra nytta av avtalet och export av färdiga konsumentprodukter planeras ske redan under det här året.

Exportdirektör Staffan Snellman ser Japan som en marknad för framtiden.

Minimiprisnivån kommer successivt att trappas ner under en nioårsperiod enligt Staffan Snellman och avtalet har redan ökat intresset för handel med Japan.

Representanter för Snellman Ab besökte Japan i maj när en handelsdelegation under ledning av EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan besökte Japan.

Företaget besökte också Tokyo redan i februari i samband med en mässa som ordnades efter att frihandelsavtalet trätt i kraft 1.2.

Många finska aktörer är godkända på den japanska marknaden

Alla de stora finska matproducenterna är sedan tidigare godkända för export till Japan. Export har förekommit också tidigare när det gäller både bulkvaror som nöt-och griskött och konsumentprodukter.

Det nya är att avtalet ger ändå betydligt större möjligheter. Frihandelsavtalet med Japan är det största enskilda frihandelsavtal som EU gjort.

Exportdirektör Staffan Snellman
Exportdirektör Staffan Snellman. Exportdirektör Staffan Snellman Bild: Yle/Kjell Vikman köttförädling,griskött,Jakobstad,Snellman Oy

Nästan alla tullar försvinner och europeiska företag slipper betala uppemot en miljard euro varje år i tullavgifter. Företag i köttbranschen beräknas höra till vinnarna i sammanhanget.

- Det är inget självändamål med export för vår del men vi utgår från våra egna förutsättningar och rena inhemska råvaror, säger Exportdirektör Staffan Snellman vid Snellman Ab.

Staffan Snellman gör bedömningen att i länder med hög befolkningstäthet och liten odlingsareal kommer importbehovet att öka.

Produktionen kommer enligt honom att koncentreras och exporten att öka till de här länderna.

Exportsamarbete diskuteras

Intresset inom livsmedelsbranschen har ökat för gemensamma exportsatsningar och i fredags träffades ett antal finska aktörer, bland dem Snellman Ab, i Helsingfors för första gången.

- Vi träffades för att diskutera gemensamma satsningar på export och Japan är en del av den satsningen, säger Staffan Snellman.

Tvättning av styckningsbord vid Snellman Ab i Jakobstad
Tvättning av styckningsbord vid Snellman Ab i Jakobstad. Tvättning av styckningsbord vid Snellman Ab i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman köttförädling,Snellman Oy,Jakobstad

Ökad export låg också den förra regeringen varmt om hjärtat och målsättningen var en fördubblad export mätt i euro fram till år 2022.

- För tre år sedan låg livsmedelsexporten från Finland på 1,5 miljarder euro. Som det ser ut nu kommer vi inte totalt sett att nå en fördubbling till 2022.

Afrikansk svinpest är ett hot mot svinproduktionen globalt

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin och den har spridits kraftigt de senaste åren och finns också inom en del länder i EU.

I Ryssland och i Estland förekommer sjukdomen liksom i Kina , i Finland har man inte påträffat sjukdomen ännu.

Slaktade grisar vid Snellman Ab i Jakobstad
Slaktade grisar vid Snellman Ab i Jakobstad. Slaktade grisar vid Snellman Ab i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman köttförädling,Snellman Oy,Jakobstad,griskött

Viruset kan spridas genom direktkontakt mellan djur eller indirekt via personer eller transportfordon och redskap. Viruset kan också överleva i flera år i fryst kött eller i rökta och saltade produkter.

- Kina står för mer än hälften av världens svinproduktion på årsnivå. Enligt officiella siffror har man i Kina slaktat en mängd som motsvarar hela Europas årsproduktion.

Läs också