Hoppa till huvudinnehåll

Nu lovar regeringen att de stora banprojekten i huvudstadsregionen ska framskrida - Esbo stadsdirektör besviken: "Det hade funnits möjligheter till mer”

Ett lokaltåg.
Regeringsprogrammet öppnar upp för nya satsningar inom järnvägsnätet i Huvudstadsregionen. Ett lokaltåg. Bild: Yle/Jyrki Lyytikkä tågtrafik,järnvägstrafik,lokaltåg

I huvudstadsregionen reagerar man på regeringsprogrammets banprojekt på olika sätt. I Esbo tror man att förverkligandet av Esbo stadsbana ska prioriteras högt, medan man i Helsingfors ser Centrumslingan som en förutsättning för övriga banprojekt. Regeringsprogrammet klargör ingen rangordning.

Det nya regeringsprogrammet utlovar framsteg inom tre stora utvecklingsprojekt inom bannätet i huvudstadsregionen.

Programmet innehåller planer på att utvidga stambanan, en ny bana från Helsingfors västerut - där Esbo stadsbana ingår - samt den så kallade Östbanan, som ska löpa från Helsingfors österut.

Om stambanans utvidgning lyckas blir det möjligt att ta sig från Helsingfors till Tammerfors med tåg på en timme, via flygplatsen.

För att planerna ska förverkligas ställs i regeringsprogrammet ett krav på att kommunerna, staten och möjliga övriga aktörer ska enas om planerna.

Vad gäller Centrumslingan kräver regeringsprogrammet ytterligare utredningar.

“Planerna på Esbo stadsbana har stått klara hela 2000-talet”

Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä beklagar sig över att regeringen inte har gett några klara löften om ett förverkligande av stadsbanan, utan endast nämner att man ska fortsätta planera.

Stadsbanan i Esbo skulle fortsätta ända till Köklax, då den nu endast löper mellan Helsingfors och Alberga.

- Vi skulle i Esbo redan ha haft möjligheten att gå vidare, eftersom planerna stått klara hela 2000-talet, säger Mäkelä.

Mäkelä önskar att projektet skulle framskrida under denna regeringsperiod.

Stadsbanans förverkligande hänger ihop med utvecklingen av Esbo centrum och är en en förutsättning för att bygga om Kera. I Kera planerar staden bygga lägenheter för 20 000 nya invånare.

Eftersom planeringen redan är klar och byggandet kan starta genast så tror Mäkelä att stadsbanan kommer att prioriteras högt när det gäller ordningen man vill förverkliga baninvesteringarna i.

Stadsbanan skulle också möjliggöra en en timmes tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo och skulle således förbättra Kustbanans trafikering, säger Mäkelä.

Helsingfors: Centrumslingan en förutsättning för större baninvesteringar

Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki ser Centrumslingan som en förutsättning för andra stora banprojekt, så som Östbanan och de timmeslånga tågförbindelserna mellan Helsingfors och Åbo samt Helsingfors och Tammerfors.

- Om vi vill uppnå snabbare och fler förbindelser mellan städerna så är Centrumslingan ett måste, säger Sinnemäki.

Centrumslingan som den planeras.
Centrumslingan skulle enligt planerna gå i tunnlar under Helsingfors. Det här skulle lätta upp rusningen på bangården och göra det möjligt för flera tåg att färdas samtidigt. Centrumslingan som den planeras. Bild: Helsingfors stad Helsingfors,centrumslingan

Enligt Sinnemäki ger det nya regeringsprogrammet riktlinjer för baninvesteringarna, trots att deras inbördes rangordning inte nämns.

Centrumslingan är en lokaltågsbana som är planerad att gå i tunnlar under Helsingfors centrum. Planeringen av Centrumslingan tog en helt ny vändning när det i maj publicerades en utredning om projektet.

I utredningen som gjordes av Trafikledsverket lyftes nya problem gällande banprojektet upp. Verket har hand om statens vägnäts, järnvägars och vattenleders utveckling och underhåll.

I utredningen klarnade till exempel att Centrumslingan skulle förbättra Helsingfors regions lokaltågstrafik enbart lite.

HRT är osäkra och väntar på tilläggsbudget

Ur Helsingforsregionens trafik HRT:s synvinkel finns det många goda punkter i det nya regeringsprogrammet.

HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi säger att när man till exempel talar om en snabb förbindelse från Helsingfors västerut så tolkar hon det som att man vill fortsätta stadsbanan ända till Köklax.

Men det sägs även i regeringsprogrammet att man i juni kommer att ge en tilläggsbudget, i vilken man närmare specificerar de olika banprojekten, tillägger Rihtniemi.

På grund av det här är det enligt Rihtniemi svårt att uppskatta vad man sist och slutligen kan vänta sig.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets text Jättimäiset ratahankkeet etenevät nyt, lupaa hallitus – Näin pääkaupunkiseudulla on reagoitu, Espoo harmissaan: "Olisi ollut mahdollisuuksia pidemmälle" skriven av Salla Vuolteenaho och Susanna Siironen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen