Hoppa till huvudinnehåll

Petteri Orpo beskyller regeringen för önsketänkande i fråga om ekonomin - Sannfinländarna befarar att köpkraften drabbas

Petteri Orpo.
Petteri Orpo. Bild: Lehtikuva Petteri Orpo

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo anser att regeringsprogrammet är som en fin villa som byggts på sand. Samlingspartiet kommer att höra till oppositionen under nästa regeringsperiod.

Regeringsprogrammet bygger enligt Orpo på önsketänkande vad ekonomin beträffar och sysselsättningsåtgärderna läggs enligt honom ut på arbetsmarknadsorganisationerna.

Orpo säger i ett pressmeddelande att skatterna kommer att skärpas och statsskulden hotar att växa. Han anser att utgifterna kan komma att öka mer än de 1,2 miljarder euro som regeringen planerar.

Orpo säger att bara arbete och företagande ökar på de skatteintäkter som kan användas till att finansiera välfärden.

Orpo anser att det är bra med hälso- och miljöskatter, men att skatten på arbete samtidigt borde sänkas i motsvarande grad. Han säger att beskattningen nu skärps för dem som arbetar.

Orpo berömmer regeringens klimat- och energimål, men de planerade åtgärderna räcker inte till.

Sannfinländarna: Sysselsättningen drabbas

Också det största blivande oppositionspartiet, Sannfinländarna, är kritiskt till regeringens ekonomiska politik.

Ledningen för Sannfinländarnas riksdagsgrupp fördömer planerna på höjda skatter och anser att de ekonomiska riktlinjerna är oansvariga.

Riksdagsgruppens ordförande Ville Tavio anser att åtgärder som höjd bränsleskatt, eventuella vägavgifter och sänkt hushållsavdrag kommer att sänka köpkraften och försvaga sysselsättningen.

Gruppens första vice ordförande Jani Mäkelä anser att regeringen har flummiga förväntningar på en god ekonomisk tillväxt.

Sannfinländarna anser vidare att all språkundervisning är nyttig, men att återinföra den obligatoriska studentsvenskan skadar exporten och den finländska resebranschen eftersom svenskan inte är ett internationellt språk.

Essayah: Optimistiska sysselsättningsmål

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah påpekar i tidningen KD-lehti att regeringsprogrammet är beroende av att de optimistiska sysselsättningsmålen uppnås.

Essayah tror att regeringen eventuellt kommer att avstå från en del bra satsningar om sysselsättningsmålet blir ouppnåeligt.

Kristdemokraterna gillar bland annat satsningarna på barnfamiljer och skattelättnaderna för låginkomsttagare.

Läs också