Hoppa till huvudinnehåll

Osäkerhet i världsekonomin återspeglas i finska företag - de vågar inte investera i innovationer just nu

pengar
pengar Bild: Mostphotos / Josef Muellek affärsverksamhet,pengar,metallmynt,förmögenhet,sparande,rika,ekonomisk tillväxt,finansväsen,euro,ekonomi,budgetar,penninginrättningar,lycka

I Arbets- och näringsministeriets handelspolitiska lägesrapport framgår det att den ekonomiska tillväxten håller på att avta och att företagen är försiktiga med att investera i innovationer.

Det allt mer spända handelspolitiska läget, de minskade globala investeringarna och världsekonomins höga skuldsättningsgrad påverkar också den finska ekonomin.

Den finska ekonomins tillväxtfart är fortfarande rimlig i år, men tillväxten är sannolikt högst 1,5 procent. Tillväxtprognosen från hösten 2018 har rättats och sänkts med i genomsnitt en halv procentenhet.

Lägesrapporten visar på ovilja att investera

Arbets- och näringsministeriet har baserat sin rapport på en utredning från åtta organisationer, underställda ministerierna.

De är Business Finland, Energimyndigheten, Finnvera, Geologiska forskningscentralen, Konkurrens- och konsumentverket, Patent- och registerstyrelsen, Suomen Teollisuussijoitus och Teknologiska forskningscentralen VTT.

Undersökningen kartlägger organisationernas syn på omvärldens dynamik och dess förändringar under det senaste halvåret.

– Världsekonomins grunddrag är fortfarande osäkerhet. Det spända handels- och teknologipolitiska läget stormakterna emellan påverkar handeln och investeringarna negativt, säger Arbets- och näringsministeriets chef Olli Koski i ett pressmeddelande.

- I Tyskland och Sverige, bägge centrala handelspartners för Finland, avtar den ekonomiska tillväxten.

Den ovilja att investera som råder i Finland är ett klart hinder för tillväxten. Bristen på såväl expertis som experter påverkar också tillväxten negativt, enligt rapporten.