Hoppa till huvudinnehåll

Alfavargens död i Snappertuna gjorde att flocken splittrades

Varg i skog.
Sedan alfahanen dödades har inga nya valpar fötts. Varg i skog. varg,vargar

Efter att alfahanen sköts i Snappertuna har antalet observationer i området minskat. Hur situationen ser ut om ett år är ändå lika svårt att förutspå som vädret, menar forskningsprofessor Ilpo Kojola vid Naturresursinstitutet Luke.

Enligt Naturresursinstitutets kartläggning finns det fyra revir i Västnyland.

De två äldre reviren är Snappertunareviret som enbart finns i Nyland och Raseborgreviret som sträcker sig från Nyland till Egentliga Finland.

Dessutom har det uppkommit två nya revir norrut. Det ena är Somerniemireviret som sträcker sig från Nyland till Egentliga Finland och Södra Tavastland och Kytäjäreviret som är ett gemensamt revir för Nyland och Södra Tavastland.

Inga nya valpar

I fjol kunde man tala om flockar på Snappertuna- och Raseborgreviret, men numera är det frågan om färre individer. I Snappertuna har man observerat två vargar och i Raseborgreviret tre till fyra individer.

I Snappertuna beror ändringen på att alfahanen fälldes på hösten 2017.

- Det är ett exempel där alfahanens död ledde till att flocken splittrades. Efter det har inga nya valpar fötts och ingen ny hane har hittat till området för att ersätta den som försvunnit, säger Kojola.

Snappertunareviret uppstod under hösten och vintern 2016 till 2017.
En hona från Raseborgreviret och en hane från Kjuloreviret i Satakunta bildade ett par och hävdade revir på området.

Varghona med sina valpar
Inga nya valpar har fötts sedan alfahanen fälldes. Varghona med sina valpar Bild: Yle / Säynätkari varg

Antalet vargobservationer ökade också vid den tidpunkten. Följande säsong ökade ändå inte observationerna nämnvärt trots att det föddes valpar och således bildades en familj på reviret.

Viltkameraobservationer visade att flocken bestod av åtta vargar innan alfahanen fälldes.

Omöjligt att förutspå framtiden

Hur framtidens vargbestånd ser ut i Snappertuna är svårt att förutspå.

- Vi får se vad som händer. Det finns så pass lite DNA-material att vi inte vet vad situationen är på reviret - om där finns ett par som förökar sig eller inte, säger Kojola.

Situationen i hela regionen nästa år är också höljd i dunkel.

- Om inga vuxna individer försvinner till följd av en trafikolycka eller annat, så kan det finnas ett par flockar om ett år. Det är omöjligt att säga, det är lika säkert som att förutspå vädret om tre månader, förklarar Kojola.

Läs mera:

Färre vargflockar i väster – men antalet vargar i Finland fortsätter att öka, enligt Naturresursinstitutet Luke

Vargarna blir fler men de fördelar sig jämnare i Finland, rapporterar Naturresursinstitutet Luke i sin senaste räkning av beståndet. Vargen återvänder delvis österut och flockarnas antal minskar i väster.

Rättelse 6.6 2019 kl. 13:49: Vargen sköts 2017 och inte i fjol som det tidigare stod i artikeln.

Läs också