Hoppa till huvudinnehåll

Jurist: Styrelsen för delägarlaget i Larsmo hade inte rätt att skriva kontrakt med Ekofish – rättelseyrkan att vänta

Laxodling i vattnen kring Skjervøy i Nordnorge
Arkivbild från en laxodling i Norge. Den fisk som Ekofish tänkt odla är regnbågslax, sik och havsöring. Laxodling i vattnen kring Skjervøy i Nordnorge Bild: Patrick Holmström skjervöy

Styrelsen för delägarlaget i Larsmo hade inte rätt att skriva arrendekontrakt med Ekofish säger jurist Jenny Fredrikson på Centralförbundet för fiskerihushållning. Nu väntar en rättelseyrkan.

Förra veckan träffades styrelsen för delägarlaget Larsmo bys samfällda områden för att diskutera arrendekontraktet de slutit med Sebastian Höglund, ägare till Ekofish. Kontraktet gäller ett vattenområde utanför Ådön i Jakobstad där fiskkassarna ska förvaras under höst och vår.

Då ville styrelsen diskutera ärendet, eftersom ny fakta har kommit framkommit.

Styrelsen beslöt ändå att inte riva upp kontraktet med Ekofish.

Ordförande Göran Sundqvist säger att styrelsen lusläst handlingarna angående fiskodlingen utan att hitta några felaktigheter.

- Det var ingen väsentlig skillnad mellan handlingarna och innehållet i det kontrakt vi skrev med Sebastian Höglund förra våren, säger Sundqvist.

Det enda som inte kom fram i diskussionerna med Höglund var att fisken skulle utfodras utanför Ådön säger Sundqvist.

Lämnar in rättelseyrkan

Maj-Len Enlund är en av de delägare som vill att kontraktet rivs upp. Enlund säger att styrelsen gjorde fel. Styrelsen får ta vissa beslut, men det gäller endast ärenden av ringa betydelse säger Enlund.

- Det här är ett stort ärende med stor miljöpåverkan och det säger även jurister. Dessutom drabbar det ett område som klassas som dåligt till nöjaktigt, säger Enlund.

Därför kommer Enlund att lämna in en rättelseyrkan.

Maj-Len Enlund.
Maj-Len Enlund är en av de delägare som vill att kontraktet rivs upp. Maj-Len Enlund. Bild: Yle/Mikaela Löv Larsmo,fiskodling,enlund

Stämman ska höras om arrendeavtal

Jurist Jenny Fredrikson på Centralförbundet för fiskerihushållning säger att en styrelsen för ett delägarlag inte har rätt att ta beslut om arrende överhuvudtaget.

Oberoende vad som står i stadgarna.

- Generellt sett är beslut om arrende ett ärende för delägarlagets allmänna mötet, säger Fredrikson.

Delägarlaget kan delegera ärenden av ringa betydelse till styrelsen att besluta om. Vad som är ett ärende av ringa betydelse kan man tolka på lite olika sätt säger Fredrikson.

- Men man kan inte säga att ett arrendekontrakt är ett ärende av ringa betydelse.

Beslut kan överklagas till tingsrätten

Fredrikson säger att en stadga som ger styrelsen den befogenheten knappast skulle godkännas alls i dag, om man exempelvis grundade ett nytt delägarlag.

Delägaren kan överklaga styrelsens beslut till tingsrätten om hen ansett att beslutet kommit till i fel ordning.

Om beslutet döms som ogiltigt är det det allmänna mötet, delägarstämman, som tar nytt beslut i ärendet.