Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeånämnd kritisk till planerna kring skolcentrumet

En ljusgrå skolbyggnad.
De finskspråkiga eleverna går nu i skola i baracker. En ljusgrå skolbyggnad. Bild: YLE/Sofia Grünwald Västnyland,Sjundeå,grundskolan,byggnad,barackskola

Det finns flera brister i detaljplanen som görs upp för området kring det nya skolcentret i Sjundeå. Det konstaterar miljö- och byggnadsnämnden.

Nämnden säger i sitt utlåtande om utkastet till detaljplan att man inte har utrett allt som behövs och att arbetet inte är tillräckligt omfattande.

Nämnden anser att detaljplanen och dess dokument inte uppfyller markanvändnings- och byggnadslagen.

- Den nuvarande detaljplanen för idrottscentrumet är bra och man har löst problemen med parkering och gång- och cykeltrafik. Men planutkastet försämrar och försvårar möjligt kommande byggande på området vid idrottscentrumet, skriver nämnden.

Ska passa ihop med Sjundeås hjärta

Det har bland annat försvunnit ett parkeringsområde från idrottscentrumet och det finns inte tillräckligt med parkeringsplatser för området som planeras.

Vidare poängterar nämnden att det är fel att lägga en skyddsbeteckning på Fanjunkars eftersom byggnaden är relativt ny.

Det är också viktigt att detaljplanen skolcentrumet passar ihop med detaljplanen för Sjundeås hjärta. Det har inte heller utretts hur byggnaderna passar in i helheten i centrum, säger nämnden i sitt utlåtande.

Nämnden vill att detaljplanerna för Sjundeås hjärta och idrottscentrumet lämnas utanför den här detaljplanen.

Smutsigt vatten ska renas

Miljö- och byggnadsnämnden poängterar också att förorenat dagvatten ska renas där det uppstår och att det inte får ledas bort orenat. I planebestämningarna står att förorenat dagvatten ska ledas bort från området eller renas.

Det är också viktigt att man i planläggningen inför en grönkoefficient där man uppskattar tillräckligt med grönområden. Då kan man förbättra dagvattenkvaliteten och förhindra översvämningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland