Hoppa till huvudinnehåll

Bara praktikaliteter eller risk för att svenskan slukas - åsikterna går isär kring sjukhusfusionen i Åbo

Åbolands sjukhus-skylt.
Åbolands sjukhus-skylt. Bild: Yle/Philip Stenkula åbolands sjukhus

Tisdagen den 11 juni ska sjukvårdsdistriktet fatta beslut om Åbolands sjukhus framtid, vilket kan innebära stora förändringar. Det anser i alla fall representanter från Åboland och personalen vid Åbolands sjukhus.

- Vi har inga garantier för vad som händer med Åbolands sjukhus i framtiden om det blir en fusion med Åbo universitetscentralsjukhus, säger Kimitoöbon Niklas Guseff (SFP), som sitter med i sjukvårdsdistriktets fullmäktige.

På grund av lagändringar och utvecklingen inom vården görs relativt få ingrepp på Åbolands sjukhus redan nu. Det är ett av argumenten för en fusion, och sjukhusdistriktet menar att man kan garantera en mer heltäckande vård om sjukhusen fusioneras.

Efter sammanslagningen skulle Åbo universitetscentralsjukhus till exempel överta ansvaret för rekryteringen, vilka ingrepp och vilken vård man erbjuder vid enheten samt ansvaret för ekonomin.

Niklas Guseff.
Niklas Guseff anser att en fusion innebär många risker för den tvåspråkiga servicen. Niklas Guseff. Bild: Amanda Vikman/Yle person,niklas guseff

- Åbolands sjukhus rekryterar nu sin egen personal. Det betyder att man kan inverka på språkkraven och på vilken nivå man ger svensk service vid enheten. Det är kanske främst den självbestämmanderätten som man också i framtiden skulle vilja ha, säger Guseff.

Också Reijo Grönfors, verkställande direktör vid Åbolands sjukhus, betonar vikten av att självbestämmanderätten ska finnas kvar.

- Om Åbolands sjukhus i framtiden är en serviceenhet med egen chef, som fungerar som förman för hela Åbolands sjukhus, med vård- och assisterande personal och som dessutom skulle ha rätt att rekrytera den här personalen, så ser jag nog att vi även kan leva med ett sådant beslut. Då kan vi garantera att de språkliga kompetenskraven även i verkligheten kan garanteras.

Reijo Grönfors vid ett skrivbord.
Reijo Grönfors. Reijo Grönfors vid ett skrivbord. Bild: Yle/Johanna Ventus person,reijo grönfors

Men för att det ska förverkligas måste man ta tag i det.

- Det beror förstås mycket på det här verksamhetsområdenas äkta vilja att sedan satsa på den svenskspråkiga vården som produceras här på Åbolands sjukhus. Om förslaget godkänns så måste det arbetet påbörjas och göras under hösten, säger Grönfors.

Förlorar kontrollen

Förväntningen är att sjukvårdsdistriktet fattar beslut om fusionen nu på tisdag. Eftersom skärgårdens representanter är så få, kan man påverka endast genom att hänvisa till paragraf 11 i sjukvårdsdistriktets grundavtal.

Enligt den krävs två tredjedelars majoritet av delägarkommunernas representanter om man fattar ett beslut om att lägga ned ett sjukhus, flytta det eller väsentligt ändra dess verksamhet.

- Om en fusion innebär att verksamheten ändras väsentligt, kan det bli en tolkningsfrågan som avgörs i förvaltningsdomstolen. Enligt sjukvårdsdistriktet fortsätter verksamheten som tidigare. Men enligt oss är den väsentliga ändringen att vi inte har något att säga till om i framtiden om stora förändringar ska göras, säger Guseff.

Skylt där det står akutmottagning och en spegel där en kvinna som sitter och väntar syns.
Skylt där det står akutmottagning och en spegel där en kvinna som sitter och väntar syns. Bild: Mårten Lampén / Yle Akutmottagning,sjukhus,sjukvård,hälsa,hälsovård,social- och hälsovårdstjänster,spegel

Man har arbetat hårt för att kunna nå konsensus i frågan för att slippa använda paragraf 11.

- Vi har försökt remittera ärendet för att nå en överenskommelse och har varit mycket nära att göra det. Det är egentligen väldigt små saker som skiljer åt sjukvårdsdistriktets syn på saken och vad de åboländska kommunerna och Åbolands sjukhus vill ha, säger Guseff.

Fel fokus

Initiativet till fusionen kom från sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä. Hon tillsatte en arbetsgrupp för att utreda behovet av service för den svenskspråkiga befolkningen i Egentliga Finland.

- Jag tror att meningen var att gå djupare in på vilken service den svenskspråkiga befolkningen behöver. Men nu har man enbart koncentrerat sig på Åbolands sjukhus och dess framtid, säger Guseff.

Enligt honom är det avgörande att Åbolands sjukhus har kvar själva bestämmanderätten för att kunna trygga en svenskspråkig service också i framtiden.

- Tyvärr brukar sådana här förändringar leda till att den svenskspråkiga servicen blir sämre, det har vi sett flera bevis på tidigare. Det som saknas är en garanti för vad som kommer att hända sedan. Jag är rädd för att det kommer att bli sämre, säger han.

Beredningen får hård kritik

Kjell Wennström, SFP:s representant i social- och hälsovårdsnämnden i Åbo, är besviken över hur beredningen av ärendet skötts. Han anser att den inte har gjorts i enlighet med god förvaltning.

- I beredningen har inte de åboländska, tvåspråkiga kommunerna hörts på ett sådant sätt som jag anser att borde ha gjorts i det här fallet. De har hörts, de har uttryckt sin delvis negativa inställning till beredningen som har gjorts, men det har sedan inte beaktats, säger han och fortsätter.

- Inte heller den språkliga konsekvensbedömningen har gjorts i den omfattning och enligt den modell som justitieministeriet har gjort upp, vilket betyder att alla synpunkter och aspekter inte till fullo har kommit fram i beredningen.

Domarklubba.
Domarklubba. Bild: Simone Voigt domar,rättegång,domare,straff,domstolar,domarklubba

Därför skulle Wennström gärna se att ärendet remitteras till ny beredning.

- Risken är nämligen att beslutet överklagas till förvaltningsdomstolen, vilket skulle betyda att framtiden och utvecklingen av både Åbolands sjukhus och ÅUCS skulle stå på ställe åtminstone ett halvår till.

Även om det är sannolikt att beslutet godkänns på tisdagens möte, hoppas Wennström på att sjukvårdsdistriktet ännu skulle slutföra utredningen av den svenska vården. Här hoppas han bland annat på den nya tillförordnade direktören för sjukvårdsdistriktet.

- Om Göran Honga kommer som tf sjukvårdsdirektör, så finns ju alla möjligheter att få den här saken utredd. Det bästa skulle vara att ärendet remitteras och så får det beredas på ett korrekt sätt, så att det också berör hela sjukvårdsdistriktets alla avdelningar, inklusive psykiatrin och jourverksamheten. Där har det också varit mycket klagomål på den svenskspråkiga vården. Efter det så kan man komma fram till en lösning som alla parter kan vara nöjda med.

Om förslaget klubbas igenom på tisdag och inte bestrids kommer Åbolands sjukhus att bli en del av Åbo universitetscentralsjukhus från 1.1.2020.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland