Hoppa till huvudinnehåll

De flesta offer för familjevåld är kvinnor – 24 procent av fjolårets offer minderåriga

kvinna sitter på huk intill en vägg och gömmer sitt ansikte, hon har blåmärken på armarna
kvinna sitter på huk intill en vägg och gömmer sitt ansikte, hon har blåmärken på armarna familjevåld,Våld mot kvinnor,våldtäkt

Antalet fall av familjevåld, partnervåld och våld i nära relationer som kommer till myndigheternas kännedom har ökat. I fjol var de anmälda fallen 9 900 till antalet. Drygt 76 procent av de vuxna offren var kvinnor.

Den här typen av våld har ökat med närmare fyra procentenheter från året innan (2017), visar siffror från Statistikcentralen.

De flesta misstänkta personer är män, medan kvinnor utgör en stor del av offren. En fjärdedel av offren var barn.

Nästan 80 procent av de misstänkta är män.

Våld inom äktenskap ökar

Våld inom äktenskap och avslutade äktenskap har ökat med nästan fyra procentenheter. De anmälda fallen var 200 fler i fjol om man jämför med år 2017. Totalt 5 400 anmälningar gjordes.

Närmare 40 procent av fallen av familjevåld och våld i nära relationer handlade om våld inom äktenskapet. Det är en ökning med drygt en procentenhet från år 2017.

Andelen fall av den här typen av våld har ändå minskat om man tittar på helhetsstatistiken. År 2009 utgjorde våld inom äktenskap långt över 40 procent av familjevåldet och våld i nära relationer.

Två händer mot en diffus bakgrund.
Två händer mot en diffus bakgrund. Bild: Mostphotos människohandel,prostitution,familjevåld,depression,fruktan,imprisonment,mardrömmar,våld,Panik,bipolär sjukdom,psykologi
Två siluetter syns bakom ett glas. Den ena verkar hota den andra.
Två siluetter syns bakom ett glas. Den ena verkar hota den andra. Bild: Mostphotos familjevåld,våldtäkt,våld

Offret var en kvinna i över 80 procent av fallen då det handlade om våld mellan makar eller före detta makar.

I 10 procent av fallen hade makarna ett eller flera gemensamma barn.

75 procent av brotten handlar om misshandel

Drygt hälften av de vuxna offren för familjevåld och våld i nära relationer var mellan 25 och 44 år gamla.

Totalt 7 400 fall där offren var vuxna anmäldes. Över tre fjärdedelar av offren var kvinnor. Det här är en nedgång på 5 procentenheter om man jämför med år 2009.

Männen stod för över 80 procent av våldet. Den här andelen har också sjunkit med 5 procentenheter under de senaste 10 åren.

I de fall där män var offer var den misstänkta offrets syster eller bror i 10 procent av fallen.

I de vuxnas fall handlade 75 procent av brotten om misshandel och drygt 20 procent om olaga hot. Sexualbrott utgör en procent av brotten.

Pojkar utsätts för våld som småbarn – flickor som tonåringar

2 400 offer för familjevåld eller våld i nära relationer var under 18 år gamla. Andelen barn som utsätts för våld har också ökat under de senaste åren.

År 2009 utgjorde barn 18 procent av våldsoffren, medan motsvarande siffra år 2018 var drygt 25 procent.

Skuggor av man och kvinna. Mannen höjer handen för att slå.
Skuggor av man och kvinna. Mannen höjer handen för att slå. Bild: YLE/Roy Fogde våld,familjevåld,skuggor

Den misstänkta var i 96 procent av dessa fall en vuxen. 65 procent av de vuxna som var våldsamma mot barn var män år 2018. Andelen har sjunkit med närmare 10 procentenheter på 10 år.

Över hälften av de minderåriga var pojkar. Pojkoffren har stigit med cirka fyra procentenheter från år 2009.

Pojkar utgjorde 60 procent av offren då offren var under 10 år.

Flickor är ofta lite äldre då de utsätts för våld. 55 procent av offren i 10–14-årsåldern var flickor år 2018, samt 60 procent av 15–17-åringar.

En liten flicka ligger och gråter.
En liten flicka ligger och gråter. Bild: Mostphotos babyer,våld,sociala frågor,barn (åldersgrupper),gråt,ungdomar,pedofili,Trakasserier,familjevåld,ensamhet,flickor,döttrar,olycklig

23 procent av de de minderåriga våldsoffren var under fem år gamla. 37 procent var 5–9 år, 27 procent 10–14 år och 13 procent var 15–17 år.

OBS! Statistiken handlar alltså om de fall som myndigheterna känner till. Statistikcentralen beräknar att det sker betydligt fler våldsbrott än de som rapporteras.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes