Hoppa till huvudinnehåll

28 personer döms för ärekränkning i fallet med prästen Marjaana Toiviainen

Marjaana Toiviainen
Marjaana Toiviainen

28 personer har dömts till böter för ärekränkning av prästen Marjaana Toiviainen. En av dem dömdes också för olaga hot av Helsingfors tingsrätt. Förtal och nedsättande kommentarer hade publicerats i Facebooktrådar och i privatmeddelanden.

Toiviainen erhåller skadestånd på sammanlagt 30 000 euro.

Tingsrättsdomarna har inte vunnit laga kraft och kan överklagas till hovrätten.

Marjaana Toiviainen förföljdes på grund av sitt jobb. Hon var präst i Åggelby församling i Helsingfors. Till församlingens verksamhet hörde bland annat att hjälpa och integrera flyktingar och invandrare.

Toiviainen var en synlig person i protester mot tvångsavvisningar av migranter. I samband med demonstrationerna fick Toiviainen böter för att hon inte lydde polisen.

Toiviainens verksamhet ledde till flera klagomål inom kyrkan. Domkapitlet i Helsingfors stift fick ta emot 40 anmälningar om Toiviainens verksamhet som präst. I anmälningarna krävde man att Toiviainen skulle avskedas.

Publicerades på Facebook

Ärekränkningarna som behandlades i rätten i dag har så gott som alla publicerats på Facebook, såväl i öppna trådar som i personliga meddelanden till Toiviainen. Brotten ägde rum under 2017.

I meddelandena kallades Toiviainen för prästen som tjänar satan. Flera meddelanden spekulerade i vulgära ordalag också i hennes sexuella beteende och preferenser.

En person fälldes för olaga hot. Toiviainen uppmanades lämna landet och ifall hon inte gjorde det varnades hon för gevärskulor som väntade henne hemma i Finland.

Personen som dömdes för olaga hot ålades också att betala det högsta skadeståndet, 1 600 euro. Samma person dömdes för ärekränkning.

Läs också