Hoppa till huvudinnehåll

Närheten till både naturen och huvudstadsregionen är Ingås trumfkort - nästan alla Ingåbor trivs i sin kommun

En flagga med Ingås kommunvapen vajar i vinden.
En flagga med Ingås kommunvapen vajar i vinden. Bild: Malin Valtonen / Yle Ingå,flagga,Ingå Kommun

Ingåborna trivs i sin kommun, visar en färsk undersökning. Ingå profileras som en kommun med kvalitativt och havsnära boende, belägen i närheten av huvudstadsregionen. Samtidigt lider Ingå av bristfällig kollektivtrafik.

Under våren 2019 lät Ingå utföra två separata enkäter. I den ena frågades inflyttade Ingåbor om hur bra de trivs i sin kommun. I den andra bad man tidigare Ingåbor att berätta om varför de valde att flytta bort.

Bland dem som flyttat till Ingå trivs hela 97 procent bra eller mycket bra. Av dem som valt att flytta bort trivdes också nästan fyra av fem (77 procent) i kommunen under den tid de bodde där.

Svenskspråkiga trivs en aning bättre än finskspråkiga, och bland de svenskspråkiga Ingåborna bedömer också en större andel att de bor kvar i Ingå om tre år.

Närheten till havet och naturen, men också huvudstaden, lockar folk till Ingå ...

De viktigaste orsakerna bakom beslutet att flytta till Ingå är kvaliteten på boendet i kommunen, närheten till havet och naturen, närheten till huvudstadsregionen och familje-, par- eller släktförhållanden.

85 procent av de Ingåbor som svarade på inflyttningsenkäten skulle rekommendera kommunen som boningsort till andra.

... medan brister i kollektivtrafiken gör att folk flyttar bort

De som flyttade bort uppger att det var studier, familje- eller parförhållanden, arbete, fördelarna med stadsboende och pendelavståndet som gjorde att de lämnade Ingå.

På frågan om det hade funnits något som hade hållit dem kvar i kommunen svarade nästan hälften (48 procent) att de önskat att de bristfälliga kollektivtrafikförbindelserna hade åtgärdats.

De flesta av de utflyttade kunde ändå tänka sig att flytta tillbaka, 69 procent av de svenskspråkiga kunde överväga att flytta tillbaka, medan 59 procent av de finskspråkiga kunde överväga att göra det.

Endast 6 procent av de svenskspråkiga som flyttat bort från Ingå uppger att de inte trivdes i kommunen, medan motsvarande siffra för de utflyttade finskspråkigas del är 21 procent.

Enkäterna kunde besvaras under perioden 23.4-5.5. Inflyttningsenkäten besvarades av sammanlagt 149 personer, och utflyttningsenkäten av 128.