Hoppa till huvudinnehåll

Privat dagis i Lojo vill ha färre vårdare per barn - staden ger tummen ner

Lapsi leikkii leikkipuistossa.
Touhula är Finlands största privata dagvårdskedja med mer än 180 daghem. Touhula kallar sig bland annat för motionsdaghem. Lapsi leikkii leikkipuistossa. Bild: Tiina Jutila / Yle barnfamiljer,barndom,barn i småbarnsåldern,dagvård,föräldraskap,föräldrar-barn-förhållande,far,lek,tofflor,kläder,föräldraledighet,vårdledighet,föräldraledighet,leksaker,lekparker,hattar,sommar

Det privata daghemsföretaget Touhula med dagis i Vabby och Ojamo i Lojo får inte avvika från stadens regler om antalet vårdare per barn inom småbarnspedagogiken.

Touhula ansökte av Lojo stad att få ha en vårdare per åtta barn i grupper med barn som är över tre år gamla. Lojo stads regler säger att det ska vara en vårdare per sju barn.

Det är möjligt att ansöka om undantag från regeln och det är det man har gjort från Touhulas sida, men nämnden för barn, unga och familjer anser att det inte finns någon orsak att frångå bestämmelserna i det här fallet.

Värdet på servicesedeln har inte höjts

Touhula motiverar sin ansökan bland annat med att värdet på servicesedeln för privat dagvård inte har höjts sedan år 2015 trots att kostnaderna har stigit.

Från företagets sida poängterar man att den privata vården blir betydligt billigare än småbarnspedagogik i kommunal regi.

Det här gäller särskilt i Lojo där staden inte kompenserar för de högre kostnader småbarnspedagogik för under treåringar innebär. För småbarn är kraven på personalmängd tuffare än för äldre barn.

Orättvist

Nämnden för barn, unga och familjer konstaterar ändå att det skulle sätta barnen i Lojo i en ojämlik situation om man tillät större grupper per vårdare.

Lojo stad har beslutat att en vårdare ska ha hand om sju barn och att det är i linje med principerna för hur en barnvänlig kommun agerar.

Antalet barn i Lojo sjunker och staden har inte heller behov av att öka gruppstorlekarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland