Hoppa till huvudinnehåll

Servicesedel för bussresor ska ersätta den populära Raseborgsbiljetten

Busschaufför (man ser inte ansiktet) ger en biljett till passagerare (som man ser bara handen på).
Snart ska Raseborgsbiljetten bytas ut mot en servicesedel. Busschaufför (man ser inte ansiktet) ger en biljett till passagerare (som man ser bara handen på). Bild: lev dolgachov busschaufförer,buss,Biljett

Raseborgsbiljetten går i graven, men staden lovar en lösning som innebär så lite förändring som möjligt för resenärerna. I slutet av sommaren planerar man ta i bruk en servicesedel som prismässigt ska ligga nära den nuvarande biljetten.

Efter sommaren kommer inte den populära Raseborgsbiljetten för intern kollektivtrafik att gälla mera. Det beror på att det statliga stödet för kollektivtrafik upphör i och med en lagändring.

Man i rutig skjorta står vid en gammal sjukhusbyggnad. Bilparkering i bakgrunden.
Samuel Nissfolk menar att resenärerna inte kommer att märka av någon stor förändring. Man i rutig skjorta står vid en gammal sjukhusbyggnad. Bilparkering i bakgrunden. Bild: Nicole Hjelt / Yle Raseborg,stadshus,Ekenäs,Ekåsen,kollektivtrafik

- Den gamla kollektivtrafiklagen från 2009 gav en övergångstid på tio år för att kollektivtrafiken skulle hinna anpassa sig till lagens bestämmelser, förklarar Samuel Nissfolk, utredare med ansvar för kollektivtrafiken vid Raseborgs stad.

Under övergångstiden har kommunen med hjälp av statligt stöd kunnat understöda kollektivtrafiken via subventionerade biljetter. I och med att övergångstiden tar slut är detta inte längre möjligt.

Det stöd som kommunerna kunnat ge trafikanterna finns alltså inte längre.

Samma system på annat håll

För att kunna säkra en framtid för kollektivtrafiken i Raseborg vill staden fortsätta stöda bussbolagen och subventionera biljetterna för invånarna.

Lösningen är en modell som redan används i flera andra kommuner.

- Vi har gått in för en servicesedel. Kommunen stöder resenären med en del av biljettpriset. Resenären betalar en del av biljetten och kommunen resten, förklarar Nissfolk.

Raseborgsbiljetten har haft ett månadspris på 50 euro. Servicesedeln kan komma att bli snäppet dyrare.

- Vi räknar med en justering men inte att den blir jättemycket dyrare, säger Nissfolk som understryker att man strävar efter att förändringen ska bli så omärkbar som möjligt för resenärerna.

- Det är den bakomliggande administrationen som förändras, förklarar han.

Dyrare för kommunen - åtminstone tillfälligt

Däremot kan förändringen innebära en större belastning på kommunens ekonomi.

Tidigare har staten beviljat stöd för att kommunen ska kunna subventionera biljetten. Kommunikationsministeriet utreder som bäst möjligheten för statsstöd för också servicesedlar, men för närvarande får kommunen stå för hela sedeln.

Stödet fördelas jämt mellan trafikanterna beroende på hur flitigt turerna används.

Ifall man som resenär vill säkra en viss tur ska man alltså anlita den mycket?

- Precis så är det, konstaterar Nissfolk.

60 000 resor i året

Raseborgsbiljetten har varit populär. Det har sålts kring 2300 biljetter om året och med biljetterna har man kört cirka 60 000 resor per år.

Planen är att ta i bruk servicesedlarna i augusti. De som då har en Raseborgsbiljett kan använda den till slut, och nästa gång biljetten ska uppdateras byts den ut till en servicesedel.

Försöket med servicebiljetter pågår i ett år med en möjlighet till en förlängning på ett år.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland