Hoppa till huvudinnehåll

Finlands Bank: Osäkerhet minskar tillväxten

Olli Rehn
Olli Rehn Bild: yle/ Patrik Schauman Olli Rehn

Finlands Bank räknar med att den ekonomiska tillväxten i år växer med 1,6 procent och nästa år med 1,5 procent. År 2021 räknar Finlands Bank med 1,3 procents tillväxt.

Tillväxten i ekonomin förväntas avta både i euroområdet och på annat håll i världen.

Osäkerheten minskar företagens vilja att investera. Finlands Bank räknar ändå med att de finländska företagens konkurrenskraft har förbättrats.

På grund av det utgår banken från att exporten växer trots att tillväxten mattas av på Finlands exportmarknader.

Den inhemska efterfrågan kommer ändå att backa upp ekonomin. Den förbättrade sysselsättningen, löneförhöjningar och den långsamma inflationen förbättrar hushållens köpkraft.

Dessutom ger den låga räntan hushållen mer spelrum. Samtidigt har ändå den allmänna ekonomiska osäkerheten dämpat hushållens konsumtionsvilja.

Finlands bank hoppas också att företag ska investera mera. Det gäller ändå inte bostadsbyggandet som mattas av.

Sysselsättningsgraden är viktig för Finlands framtid

Sysselsättningen har ökat snabbt under de senaste åren, men Finlands Bank bedömer att den snabbaste ökningen nu är förbi.

Det beror på att den ekonomiska tillväxten mattas av, antalet personer i arbetsför ålder minskar då befolkningen åldras, en del branscher lider av arbetskraftsbrist och olika matchningsproblem kvarstår på arbetsmarknaden.

På grund av det förutspår Finlands Bank att sysselsättningsgraden stiger till drygt 72 procent fram till år 2021.

I de beräkningarna beaktar ändå Finlands Bank inte sådana nya sysselsättande åtgärder som Rinnes regering kan vidta.

Om regeringen blir framgångsrik i sin kamp för att lyfta sysselsättningsgraden kan den stiga till regeringens mål: 75 procent.

Annars kommer statsskulden att fortsätta att öka. I Finlands Banks uträkningar kvarstår den offentliga sektorns underskott. Nivån beräknas år 2021 vara -0,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten BNP.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes