Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors vägrade skriva arbetsavtal när den anställda bad om bönepaus - tre tjänstemän åtalas för diskriminering

Händer på islamsk bönematta
Då den anställda bad om bönepauser under arbetsdagen sade tjänstemännen att de inte gör upp ett arbetsavtal med honom. Händer på islamsk bönematta Bön,islam,Muslim

Tre tjänstemän vid Helsingfors stadsmiljösektor har låtit bli att göra upp arbetsavtal med en arbetssökande efter att han meddelat att han är muslim och behöver pauser för bön under arbetsdagen. Tjänstemännen åtalas för diskriminering i arbetslivet, medhjälp till diskriminering i arbetslivet respektive diskriminering i arbetslivet och brott mot tjänsteplikt.

Målsägande valdes enligt åtalet till ett jobb som projektingenjör på bostadsproduktionsbyrån i slutet av 2016. Efter att han valts till jobbet träffade han en ledande tjänsteman och byråns personalchef för att göra upp ett arbetsavtal.

Under mötet har målsägande tagit upp att han är muslim och att han behöver ungefär fem minuter varje dag, samt en oavlönad en timmes paus varje fredag, för bön. Då har tjänstemännen meddelat att de gör upp arbetsavtalet senare.

I ett senare skede har den ledande tjänstemannen meddelat målsägande att byrån inte kommer att göra upp ett arbetsavtal med honom.

Ett bostadsområde under konstruktion på Sumparn i Helsingfors.
Den målsägande hade sökt jobb som projektingenjör vid Helsingfors bostadsproduktionsbyrån. I bilden ett orelaterat nybygge på Sumparn. Ett bostadsområde under konstruktion på Sumparn i Helsingfors. Bild: Lukas Rusk Sumparn,Sumparn,Helsingfors,Skanska,bygge,Sompa sauna,sompasauna

Tjänstemännen skyller på varandra

Den ledande tjänstemannen och personalchefen har åtalats för diskriminering i arbetslivet respektive medhjälp till diskriminering i arbetslivet. Utöver det här har en annan ledande tjänsteman, den andra ledande tjänstemannens förman som denne vikarierat, åtalats för både brott mot tjänsteplikt och diskriminering i arbetslivet.

Åklagaren yrkar på bötesstraff.

I de svarandes svar på åtalet framkommer att det råder meningsskiljaktigheter kring vem av tjänstemännen som haft ansvar för beslutet att inte göra upp ett arbetsavtal.

Parterna är eniga om att målsägande valts till jobbet som projektingenjör.

Personalchefen skriver att hen inte vetat stadens linje kring bönepauser. Under mötet med den målsägande har hen konsulterat stadens HR-rådgivning och fått svaret att staden som arbetsgivare ska försöka göra tid för de anställdas trosutövning.

Personalchefen skriver att hen vidarebefordrat besked till den målsägande och frågat om han ändå kan vara flexibel i fråga om bönepauserna ifall arbetsuppgifterna kräver det.

Det här har målsägande upplevt som kränkande, skriver personalchefen. Det i sin tur har personalchefen upplevt som kränkande, eftersom hen inte haft som syfte att vara respektlös mot den målsägandes övertygelse med det hen sagt.

Personalchefen säger ändå att hen inte varit delaktig i slutskedet av den målsägandes rekrytering, och nekar därmed till brott.

Helsingfors tingsrätt.
Ärendet behandlas i Helsingfors tingsrätt i dag på tisdag och nästa veckas onsdag.. Helsingfors tingsrätt. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Helsingfors tingsrätt,Helsinki Court House,rättegång,rättegångsbiträden,advokater

Målsägande har redan fått kompensation, säger de svarande

De två andra ledande tjänstemännen säger att den andra fattat beslutet om att inte skriva arbetsavtal. Den ena tjänstemannen har vikarierat den andra då denne varit sjukledig.

Den vikarierande tjänstemannen säger att hen väntat med att fatta det slutliga beslutet om arbetsavtalet tills den andre tjänstemannen, som varit hens förman, kommit tillbaka från sin sjukledighet.

Förmannen säger ändå att den vikarierande tjänstemannen fattat beslutet och inte velat diskutera anställningsprocessen med hen.

Tjänstemännen skriver att målsägande fått nästan 40 000 euro i kompensation av staden för diskriminering och uppsägning som saknat laga grund.

Ärendet behandlas i Helsingfors tingsrätt i dag på tisdagen, samt nästa veckas onsdag.

Läs också